HT mener:

Fra straff til hjelp

Hvilke signaler sender det til ungdom som prøver narkotika hvis trusselen om straff erstattes av en samtale med en kommunal veileder?

Hva er signaleffekten av en avkriminalisering når narkotikabruken øker i ellers velfungerende miljøer?

leder

Initiativet til den rusreformen som nå avtegner seg – behandling i stedet for straff – kom fra et tverrpolitisk, bredt flertall på Stortinget for et par år siden. Og den utvalgsutredningen helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mottok torsdag legger opp til et markant brudd med den narkotikapolitikken som har vært ført hittil. Å besitte mindre kvanta til eget bruk foreslås avkriminalisert. Tanken er at det har liten hensikt at politiet går etter tunge rusmisbrukere med blant annet bøter som likevel ikke blir betalt.

Et bedre behandlingstilbud og en mer systematisk oppfølging vil åpenbart være mer formålstjenlig. Grunnideen i reformforslaget er således fornuftig, så langt den rekker. Og at det er behov for nytenkning på dette feltet, lar seg ikke bortforklare. Den tragiske statistikken for overdosedødsfall er én indikasjon på at dagens narkotikapolitikk kommer til kort. Tunge misbrukere går ut og inn av institusjoner, opplegget med legemiddelassistert rehabilitering LAR har tydeligvis sine begrensninger, og oppfølgingen fra Nav er som den er.

En rusreform etter utvalgets modell vil være den viktigste sosialpolitiske reformen i moderne historie, proklamerer Venstre-leder Trine Skei Grande. Intet mindre. Punktet om en helsehjelp, gjennom «en mer human og kunnskapsbasert rusreform”», regner da også partiet som sin kanskje fremste seier i forhandlingene om regjeringsplattformen. Likevel melder det seg minst to spørsmål. Det ene gjelder signaleffekten av en avkriminalisering når narkotikabruken øker i ellers velfungerende miljøer. Blant annet har den siste tids mediefokus avdekket at omfanget i Harstad er på et helt annet nivå en det man hadde forestilt seg. I dagens avis kan du blant annet lese at et betydelig kvanta ecstasytabletter, amfetamin, GHB og cannabis ble beslaglagt i Harstad natt til torsdag.

Politiet over hele landet, deriblant i Harstad, slår alarm for utviklingen i mange ungdomsmiljøer. Vil en rådgivningssamtale, som man uten konsekvenser kan velge å droppe, være en tilstrekkelig erstatning for de mange og varierte reaksjonsmidlene politiet råder over i dag? Og når det gjelder de tunge misbrukerne blir spørsmålet primært hvilke nye og mer effektive tilbud man ser for seg, avkriminalisering i seg selv hjelper jo ikke stort. Høie har satt som mål å sjøsette en helhetlig rusreform i inneværende stortingsperiode. Da gjenstår en del arbeid.