HT mener:

Lærernorm til stryk

Lærernormen var KrFs store seier i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene for to år siden.

Budsjettseiere uten utredning har gjerne noen utilsiktede bivirkninger, det være seg plastpose-, flysete- eller sukkeravgift.

leder

Normen setter et tak på 15 elever per lærer i 1.-4. trinn i barneskolen og 20 på 5.-7. trinn og i ungdomsskolen. Sist uke fremla det regjeringsoppnevnte opplæringslovutvalget sin utredning. Publikasjonen kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) fikk seg overrakt er på 800 sider. Og ett av punktene hvor utvalget står samlet, er en klar anbefaling om å avvikle lærernormen. Men ekspertisens råd er én ting. I politikken er en seier en seier. KrFs parlamentariske leder, Hans Fredrik Grøvan, fastholder at tiltaket er «godt, viktig og riktig». Nå må det få tid til å bli innarbeidet uten at man skal stille spørsmål ved normen, lyder Grøvans kommentar.

Da hjelper det heller ikke at KrF sto, og står, alene på Stortinget om å ville presse igjennom tiltaket. På NRKs Politisk kvarter mandag gjorde Sanner et tappert forsøk på å forsvare et tiltak han som fagstatsråd er uenig i. Men slik er politikken. Kompromisser er til for å etterleves, det gjelder uavkortet for koalisjonsregjeringer. Det eneste måtte være om seierherren foretok en realitetsorientering.

Ekspertutvalget konstaterer at kommunenes har mistet en mulighet til å disponere sine skoleressurser ut fra lokale forhold. Normen er dessuten lite treffsikker med tanke på ulike behov i elevflokken. Videre bekreftes mistanken om at store byskoler kommer bedre ut enn distriktsskoler med færre elever. Denne formen for statlig detaljstyring er uheldig i seg selv - og i strid med et grunnleggende prinsipp i den nye kommuneloven. For bare å nevne noen av hovedinnvendingene hos utvalget.

Å utrede et forslag kan høres litt grått og kjedelig ut når det er en sak man brenner for i politikken. Men en grundig utredning i departementets regi øker sannsynligheten for at tiltak faktisk vil virke etter hensikten - og for at budsjettmidlene, altså våre skattepenger, prioriteres best mulig. Budsjettseiere uten utredning har gjerne noen utilsiktede bivirkninger, det være seg plastpose-, flysete- eller sukkeravgift. Sanner har ryggdekning for å love full evaluering av lærernormen i 2022. Egentlig burde det holdt med den utredningen som allerede foreligger.