Leder:

Statlige PR-kjøp

I årets seks første måneder kjøpte staten slike tjenester for 350 millioner kroner.

leder

Konsulentbransjen har gode tider. I årets seks første måneder kjøpte staten slike tjenester innen organisasjonsutvikling og kommunikasjonsrådgivning for 350 millioner kroner. Etter Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums mening burde summen vært null. Regjeringen bør bare vedta at det ikke lenger er lov å bruke kommunikasjonsbyråer, sier Vedum til NTB. Utspillet er en kommentar til en oppstilling fra kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) som Stortinget har bedt om. Bakgrunnen er en rapport fra Riksrevisjonen om statlig konsulentbruk. I en politisk samstemt merknad har Stortingets kontrollkomité understreke behovet for en fullstendig oversikt over praksis og prislapper på dette området.

Å styrke kontrollen var utvilsomt nødvendig. De 350 millionene utgjør bare en flik av de samlede utgiftene til konsulenttjenester. Eksempelvis er posten for IKT-løsninger og programvare rundt fire ganger større. Summen for første halvår ligger tett oppunder fire milliarder kroner; skattekroner som det også kalles. Både de folkevalgte og folk flest må ha en rimelig trygghet for at staten kjøper eksterne tjenester når det er mest effektivt – og ellers løser sine oppgaver selv.