Leder:

Skjevhet på listene

Totalbildet holder ikke mål i likestillingslandet Norge.

leder

Gjennom flere tiår har likestillingen vært på fremmarsj i landets kommunestyrer. Ved de siste valgene har imidlertid kurven flatet ut, med en kvinneandel i underkant av 40 prosent. Og utsiktene til et nytt løft i september virker ikke spesielt gode. Listene velgerne får seg forelagt har i gjennomsnitt 0,3 prosent flere kvinner enn ved 2015-valget, melder Statistisk sentralbyrå. Variasjonene er store, naturlig nok. Men i inneværende periode har to tredjedeler av kommunestyrene mindre enn 30 prosent kvinner, og enkelte steder holder formannskapet sine møter uten en eneste kvinne. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) har fastslått at totalbildet ikke holder mål i likestillingslandet Norge.

Forut for vårens nominasjonsmøter kom hun med en sterk oppfordring til partienes lokal- og fylkesorganisasjoner om å ta problemstillingen på alvor og jobbe målrettet for å få mer mangfold - og flere kvinner - inn på listene. Mæland varslet flere grep og ville for sin del gi motiveringsarbeidet høy prioritet. Men resultatene er som sagt ikke overveldende. Eksempelvis er over halvparten av kandidatene menn i 346 av landets kommuner, tilsvarende for kvinner finner vi i bare 10 kommuner.