Leder:

Å bygge opp formuer har aldri vært meningen

Å bygge opp formuer har aldri vært meningen med denne tilskuddsordningen.

leder

Partienes stortingsgrupper har tydeligvis gode muligheter til å legge seg opp penger. I en oversikt i VG troner Høyres gruppe på formuestoppen foran Frp og Ap, alle med flere titalls millioner kroner på bok. Dette er tilskudd som skal brukes til representantenes politiske støtteapparat og til sekretariatene som administrerer virksomheten. Partier som ikke sitter i regjering, og som har mer enn én representant, mottar dessuten et opposisjonstillegg. At de fremste folkevalgte har et velfungerende apparat rundt seg, er en nødvendighet i vårt demokratiske system. Men tilskuddsnivået virker i rauseste laget når partigruppenes samlede formue raskt nærmer seg 200 millioner kroner.

Det kan vanskelig kalles annet enn raushet at partiene, i motsetning til andre offentlige instanser, selv kan beholde det de ikke bruker i budsjettårets løp. Noe som også har vært i medienes søkelys den siste tiden, er partigruppenes utgifter til sosiale tiltak av typen julebord og sommeravslutning. Her var det, av alle, Frp som toppet listen med 11.000 skattekroner per person i fjor; rett nok en nedgang fra 26.900 kroner året før. Men selv fjorårets regninger utgjorde 23 ganger normen for statsansatte.