Harstad Tidende mener:

Bompengenes forsvarer står støtt

  Foto: Frank R. Roksoy

Kan partiet tjene på å gå motstrøms i det som ser ut til å bli et hovedtema frem mot høstens kommunevalg?

leder

Mens mesteparten av det politiske landskapet virvles inn i et bompengeopprør, står Miljøpartiet De Grønne stødig som bommenes forsvarer. MDG åpnet sitt landsmøte fredag, og i forkant var det lagt ut selfies hvor tillitsvalgte endog omfavner bominstallasjoner etter mønster av «treklemming»-aksjoner for å hindre hugst. Kan partiet tjene på å gå motstrøms i det som ser ut til å bli et hovedtema frem mot høstens kommunevalg? Miljøpartiet ser i alle fall ut til å trenge fornyelse når det gjelder markeringssaker. Paradoksalt nok, i en tid hvor klimatrusselen har fått økt oppmerksomhet i mediene og samfunnsdebatten. Skolestreikene er bare ett tegn på økende engasjement.

Partiet står ganske stødig også på målingene med en oppslutning rundt 4 prosent. Med et valg nå ville marginene ha avgjort om Stortingets enslige MDG-er skulle få følge av flere. Forrige valg brakte noe av et gjennombrudd. Helgens landsmøte vil neppe preges av mismot. Men et spørsmål delegatene vil måtte stille seg, er hvorfor det nå har flatet ut, midt i all klimabevisstheten og i miljøsaker ellers hvor partiet burde ha muligheter til å komme mer på offensiven.

Vindkraft er ett eksempel. Her ligger det an til at landsmøtet går imot flere anlegg på land, av hensyn til natur og miljø, og vil flytte den videre utbyggingen til havs. Det lyder fornuftig. Oppfatningen om at havvind ikke er lønnsomt i norske farvann trenger en kunnskapsbasert motvekt, ettersom vindmøllene nærmer seg et metningspunkt i norsk natur. Metningspunktet for bompenger er derimot en bekymring MDG overlater til andre partier.

Samtidig vil partiet øke bensin- og dieselprisen til rundt 20 kroner. At høye bilutgifter rammer sosialt skjevt, møter Miljøpartiet med å angripe profilen i Solberg-regjeringens skattelettelser, en kritikk opposisjonen jo kan bruke til stort sett ethvert formål. Og både opposisjon og regjering kappløper om å finne rettferdige betalingsmodeller som alternativ til bompenger, noe som vil kreve tid og grundige utredninger. Imens øker bomtemperaturen, med et énsaks protestparti som fosser frem flere steder i landet. Det blir interessant å se om denne kampen kan mobilisere noen flere velgere også til bomprotestantenes motpol.