Innbyggerne har krav på å få vite veien videre for Harstadpakken

KOMMENTAR: Bompengeopprøret skyller inn over Harstad, og for tiden er det full forvirring om veien videre for Harstadpakken.

  Foto: Statens vegvesen

Da forventer vi også at en korrekt situasjonsbeskrivelse kommer offentligheten for øre.

leder

Harstad Tidende har gjentatte ganger tatt kontakt med departement, styringsgruppe og prosjektledelse, men ingen vet, eller vil svare på, om nye retningslinjer vil ramme Harstadpakken. Gjør de det, vil det bety bom stopp for videre veiutbygging, men heller ingen takstøkning, naturligvis.

Noen vil juble, men det er mest grunn til å gråte. Vi står igjen med en halv pakke til full pris, sannsynligvis uten mulighet til å få realisert det glansbildet som i sin tid ble solgt inn til innbyggere og politikere. Ordet skandale ligger ytterst på tungespissen.

Basert på informasjon vi sitter på, kan vi sannsynligvis skyte en hvit pinn etter den bebudede tilleggsfinansieringen som veimyndigheter, styringsgruppe og politikere har brukt som redningsbøye etter at prosjektet gikk på en økonomisk grunnstøting. Med denne forutsetningen lagt til grunn, har Harstad Tidende i noen dager bedt om svar på hvor mye penger som står igjen i det opprinnelige prosjektet. På vegne av Harstads innbyggere og bompengebetalere, har vi forgjeves jaktet et svar på om pengene er brukt opp, eller om det fremdeles er kroner nok i kassa til å bygge gang- og sykkelstien fra Kanebogen til sentrum, for å ta ett eksempel.

Leder i styringsgruppa for Harstadpakken, ordfører Marianne Bremnes, har lite og ingenting å tilføre, hvilket samsvarer dårlig med at hun i desember i fjor forsikret kommunestyret om at prognosene for alle delprosjektene i Harstadpakken gjennomgås og oppdateres månedlig.

Heller ikke avtroppende prosjektleder Hans Arne Haugland vil si noe mer konkret enn at økonomien er under full kontroll, og at man ikke har brukt mer penger enn man har til rådighet i prosjektet. I ytterste konsekvens kan det bety at det ikke er mer penger igjen når pågående prosjekt er ferdigstilt.

Etter sigende skal alle tall legges på bordet til styringsgruppen onsdag 5. juni. Da forventer vi også at en korrekt situasjonsbeskrivelse kommer offentligheten for øre. Tilliten er tynnslitt nok som den er.