Leder:

Avklaring som haster

  Foto: Holm, Morten

Aksjonistene anslår at rundt halvparten av dem som er rammet, er barnefamilier.

leder

Ingen kan overse den fortvilelsen som ligger bak gårsdagens protesttog til Stortinget, med deltagere fra mange kanter av landet. Facebook-gruppa «Aksjon for AAP-endringer» har fått tusener av medlemmer som kjenner på kroppen hva det innebærer å miste arbeidsavklaringspenger uten at noe er avklart. Uten å ha blitt hjulpet tilbake i jobb eller å ha kommet over på uførepensjon, gjenstår sosialhjelp. Da blir inntektsforskjellen stor fra den gang man var i jobb. Mange har fått problemer etter at AAP-perioden for et par år siden ble strammet inn, i utgangspunktet fra fire til tre år. Aksjonistene anslår at rundt halvparten av dem som er rammet, er barnefamilier.

SVs forslag om å reversere endringene behandles i Stortinget i dag. I tillegg til fire års stønadsperiode, tas det sikte på en mulighet for forlengelse når spesielle forhold tilsier det. Ap og SV har vært ute med sterke appeller til KrF, som også var imot regelskjerpelsene før partiet selv kom i regjering. Opposisjonspartiene kan vise til kritikk og kraftige advarsler, ikke bare fra tidligere AAP-mottagere og fagforeningshold, men fra en rekke fastleger, advokater, rådgivere og andre som har nærkontakt med problemene.

Innstramningene hadde en solid begrunnelse. Altfor mange var blitt gående i årevis og vente på en avklaring av arbeidsevne og jobbmuligheter. Sakene hopet seg opp i Nav, som i visse tilfeller ikke lot til å ha kapasitet til stort mer enn å passe på at brukerne sendte inn skjemaer til rett tid med avkrysning i riktige rubrikker. Både helsemessig avklaring og en planmessig opptrapping mot arbeidslivet lot vente på seg. Og bakom lå både «arbeidslinjen» og en høy score på Europa-tabellen over andel av befolkningen utenfor arbeidslivet.

Innstramningen har ikke bedret noe av dette, tvert imot. Men heller ikke å vende tilbake til tidligere stønadsperioder og forlengelsesmuligheter vil i seg selv ikke løse de grunnleggende problemene. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og regjeringens hovedstrategi må være å oppruste Nav og trimme helsevesenet til å løse avklaringsoppgaven gjennom individuelt rettede opplegg. I mellomtiden må man finne mer betryggende løsninger for dem som nå sliter mest. Begge deler haster.