Leder:

Takk til de frivillige som bidrar i påsken!

BEREDSKAP: Norsk Folkehjelp stasjonert på Storjorda. Her tester fra venstre Frøydis Frantzen, Roy Jonassen, Magnus Jonassen og Ann Kristin Rypdal Larsen søkestenger for bruk ved leting i skred. Arkivfoto.  Foto: Andreas Isachsen

Budskapet er enkelt, men viktig: Vær forsiktig i fjellet i påsken!

leder

Budskapet er enkelt, men viktig: Vær forsiktig i fjellet i påsken — tenk deg ekstra godt om når du beveger deg inn i områder som kan være utfordrende.

Vi har hatt utfordrende tider i Troms denne vinteren, med alt for mange skredulykker. La det ikke bli flere!

Det er all grunn til å sende en varm takk til alle som gjør en frivillig innsats for andre — ikke minst i påskehøytiden. Røde Kors har rundt 1.200 frivillige hjelpekorpsmedlemmer fordelt på 150 vaktstasjoner rundt om i landet, i tillegg til mange tusen frivillige som er i vanlig beredskap dersom det skulle skje noe ekstraordinært.

Norsk Folkehjelp har også folk i beredskap året rundt. Det samme har Norske Redningshunder og andre frivillige organisasjoner. Den norske redningstjenesten er bygd på et solid samarbeid mellom det offentlige og private. Frivillige hjelpeorganisasjoner legger ned mellom to og tre millioner timer i frivillig innsats pr. år. Det er virkelig imponerende, og verdt å fremheve.

Undersøkelser har vist at rundt halvparten av oss nordmenn reiser bort i påsken, en stor del reiser på hytta sammen med familie og venner. Det er likevel svært mange som er hjemme påskedagene, og langt fra alle har noen å være sammen med. Mange opplever at ensomheten blir ekstra vanskelig i den stille uke. Opplevelsen av å stå utenfor fellesskapet kan bli påtrengende. Det merker Kirkens SOS — som har døgnåpen telefon som alle kan ringe til. Og det merker krisesentrene som også har ekstra beredskap.

Pågangen er stor i høytidene. Tusen frivillige medarbeidere stiller opp for de som har behov for noen å snakke med, året rundt. De er nødvendigvis ikke spesialister, men likeverdige medmennesker som har tid til å lytte. Hvert år er Kirkens SOS i kontakt med tusenvis av mennesker som på ulike måter er i krise. Frivillige kan formidle varme og interesse, nettopp fordi dette er et arbeid de utfører heilt frivillig. Det gir engasjementet ekstra verdi.

Enkelte foreldre bruker feriedager til å ruse seg slik at det går utover barna. Da er det andre som må se eller lytte til barna, slik at de ikke blir skadelidende. Alarmtelefonen for barn og unge er en sikkerheitsventil som mange barn har hatt nytte av.

Både som vaktmannskap på fjellet, som besøksvenn på sykehjemmet og som samtalepartner på telefon bidrar frivillige med livsviktig arbeid. Påskebudskapet utfordrer oss til gjøre noe for andre. I tillegg til den store innsatsen som frivillige organisasjoner utfører, har vi alle et ansvar som enkeltpersoner. Vi har ansvar for å bry oss om hverandre.