Posten koster, men har stor verdi i distriktene

Illustrasjonsfoto.  Foto: Posten/Håvard Jørstad

Kanskje er det en av de utgiftene vi må ta oss råd til.

leder

Skal Posten være lønnsom – for enhver pris? Svaret må politikerne gi. Dersom det blir ja, må de også forklare folk i Distrikts-Norge hvorfor verdifull infrastruktur i verdens rikeste land forsvinner.

Selvsagt må Posten Norge tilpasse seg en utvikling som tilsier mer og mer digitalisering. Men dersom sparetiltakene tar fullstendig overhånd, kan det bære helt galt av sted. Så lenge det fortsatt eksisterer papiraviser, og så lenge det fortsatt sendes brev og pakker, må infrastrukturen Posten Norge representer, beholdes og utvikles.

Selv tar Posten stadig flere grep for å få flere bein å stå på i en digitalisert fremtid. I Bodø settes det nå i gang et prøveprosjekt der postbudene kan hjelpe eldre mennesker og andre med hjelpebehov med små, daglige gjøremål. Bare å «stikke innom» kan ha stor samfunnsverdi. Vi følger spent med responsen på prosjektet i Nordland.

Men uansett; Det store politiske spørsmålet er om vi kan forlange at Posten Norge skal være like lønnsom som øvrige statseide konsern. Posten har allerede fjernet 1.500 årsverk i løpet av de siste tre årene. Nå skal nye sparetiltak igangsettes. All postsortering skal samles på Lørenskog. Det kan bety at ytterligere 300 årsverk forsvinner.

At situasjonen skaper usikkerhet hos mange arbeidstakere, er en selvfølge. Akkurat som det er selvsagt at effektiviseringen vil føre til at tilbudet blir dårligere, spesielt i Distrikts-Norge. Her har allerede flere lokalsamfunn mistet daglig postombæring, og dermed sin daglige avis. Flere små og større samfunn vil snart merke det samme.

Vi hører stadig skremmende historier om at posttjenestene stadig blir dårligere, særlig i distriktene. I Kvænangen fikk plutselig ikke en lang rekke avisabonnenter sin daglige avis – uten forvarsel. En postrute var lagt om. Andre opplever å få mye lengre vei til nærmeste post i butikk-kontor. Tilbudet blir dårligere på flere områder, og det koster mye for pakker som skal fort fram.

Å opprettholde postlevering til et stort antall postkasser omkring i landet er åpenbart kostbart, og det skjønner alle. Men kanskje er det en av de utgiftene vi må ta oss råd til i et rikt land med spredt bebyggelse. Daglige aviser og post og pakker som kommer fram hurtig, hører med til kvalitetene ved å leve i det norske velferdssamfunnet.