Kommentar:

Slett «mobbeapp»!

Det siste vi trenger, er enda en mobbekanal der man på toppen av det hele kan herje på, skjult bak anonymitet.

leder

I flere av landets kommuner går det nå ut en advarsel mot den anonyme chatte-appen Tellonym. Flere av dem oppfordrer barn og unge til å slette det de karakteriserer som en «mobbeapp». Kommunene i harstadregionen bør gjøre det samme.

Vi kjenner ikke hvor omfattende bruken av Tellonym er i Hålogaland, men det vil mildt sagt være naivt å tro at barn og unge i vår region ikke er minst like oppdatert som sine jevnaldringer ellers i landet. Det vi imidlertid vet, er at digital mobbing og trakassering også skjer på daglig basis i for eksempel Harstad, Kvæfjord, Skånland og Ibestad. Det siste vi trenger da, er enda en mobbekanal der man på toppen av det hele kan herje på, skjult bak anonymitet. Som om vi ikke har nok å rydde opp i på sosiale medier hvor brukerne er identifisert med fullt navn.