Dårlige forbilder på nettet

  Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Det er lov å tenke seg om to ganger, her som på mange andre områder i livet.

leder

2018 er evaluert etter alle kunstens regler. 2019 innledes med forventninger og bekymringer, men det er grunn til å dvele litt ved alle de gode sidene ved et demokrati og velferdssamfunn.

Til tross for at det alltid trengs et ordskifte om ansvar, plikter og fordeling, befinner vi oss i et stabilt og godt samfunn der mye er bra. Det er grunn til å rose alle de som påtar seg politiske og organisatoriske verv for fellesskapet, gjerne med uforsonlig kjeft og forsakelser som prisen for engasjement og innsats.

Vi håper mange tar med seg dette poenget inn i 2019 og tenker over hvordan de ordlegger seg, for eksempel i sosiale medier. Vi trenger en konstruktiv, oppbyggelig og saklig debatt der flest mulig deltar, men det krever mer empati enn det vi opplever i mange debattforum akkurat nå.

Vi har registrert at spesielt AUF har reagert på debattklimaet i forbindelse med den betente regionreformen. De frykter at unge skygger banen på grunn av ufine karakteristikker. Det er en bekymring vi deler, fordi grensene stadig utfordres, og jo flere som kaster seg på denne debattformen og stadig senker lista for hva de finner på å ytre, jo mer selvforsterkende blir tendensen. Ytringsfriheten og dens åpenbare grenser strekkes og ufarliggjøres, jo flere som kaster seg på karusellen.

Avsenderne i dette debattklimaet med dårlig luft er godt voksne mennesker som ikke evner å forstå rekkevidden av mangel på nettvett. Det er synd for demokratiet at vi skusler bort dannelse og respekt, og framstår som dårlige forbilder på nettet.

Det er sunt med meningsbrytning. Det er lov å være uenige om eiendomsskatt, bompenger, tomtepriser og hvordan fellesverdier disponeres. Det er en viktig del av demokratiet, og meningsbrytningene for oss opp og fram.

Vi må ha takhøyde for debatt, og det finnes tidvis en krenkelseskultur som blir i klammeste laget, men vi tror alle tjener på at vi bedre forstår rekkevidden av hvordan stygge personangrep og hersketeknikker fungerer.

Det er lov å tenke seg om to ganger, her som på mange andre områder i livet.