Leder:

Klar tale fra Hæren

Det rimer svært dårlig med regjeringens uttrykte fokus på nordområdene.

Det rimer svært dårlig med regjeringens uttrykte fokus på nordområdene.

leder

Hærstaben ønsker seg 15 Bell 412-maskiner på Bardufoss, og ikke null som forsvarssjefen og regjeringen legger opp til. Det går fram av et dokument fra Hærstaben. «Vurdering av Hærens behov for helikopterstøtte» er et meget tydelig dokument der avsender kategorisk avviser alle forsøk på å bagatellisere betydningen av helikopterstøtten til hæroperasjoner, medisinsk evakuering, trening og øving.

Her får både forsvarssjefen, regjeringen og forsvarsministeren klar beskjed om at skal Hæren kunne oppfylle kravet til operative oppgaver, så må de ha flere, og ikke færre helikopter. Dette er et viktig mottrekk, spesielt sett fra vårt ståsted her i nord.

Så kan man stille seg spørsmålet om hvorfor Hæren, regjeringen og forsvarssjefen er på kollisjonskurs i denne saken. Har noen uttalt seg mot bedre vitende? Har forsvarssjefen som øverste fagmilitære embetsmann forledet regjeringen og forsvarsministeren i denne saken? Har regjeringen gitt etter for det sterke presset fra Østfold-miljøet for å få etablert en ny hovedbase for helikopter på Rygge? Får Hæren svi for at innkjøp av F-35 kampfly, overvåkingsfly og ubåter eter opp forsvarsbudsjettet, og har skandalen med NH90 kostet så mye penger at noen må lide? Spørsmålene er mange, svarene få.

Slik vi ser det, har Generalinspektør for Hæren, Odin Johannessen, gjort det eneste rette. Han kjemper for Hærens operative evne. Dokumentet går så langt som å si at helikopterstøtte til medisinsk evakuering er forskjellen på liv eller død for norsk ungdom som tjenestegjør i det norske Forsvaret. Sterkere kan det ikke sies. «Uten dedikert helikopterstøtte vil alt ta lengre tid, og sannsynligvis må operasjonskonseptet og planverk for Nord-Norge revideres», skriver Hærstaben. Går det an å gi et tydeligere signal til regjeringen og Stortinget?

Hærstabens dokument endrer all videre debatt om helikopter til Hæren. Man skal være passe treg for å forsette å argumentere for at Hæren ikke trenger dedikert helikopterstøtte. I stedet må kreftene settes inn på å sørge for at 339-skvadronen og helikoptermiljøet blir værende på Bardufoss. Til det beste for Hæren. Alternativet er å si at Hærstabens dokument ikke er troverdig, fortsette den meningsløse argumentasjonen og dernest bidra til at Hærens operative evne svekkes kraftig i den nordlige landsdelen.

Det vi sitter igjen med nå er 18 helikopter til spesialstyrkene (minus seks som skal skrotes) og ingenting til Hæren og Kystvakten. Det er uakseptabelt. Det rimer svært dårlig med regjeringens uttrykte fokus på nordområdene, både til lands og til vanns.