Kommentar:

Nå må nok være nok

Gammelbrygga-saken har vært en farse i flere akter. Nå er det nok.

  Foto: Øivind Arvola

Gammelbrygga-saken har vært en farse i flere akter. Nå er det nok.

leder

Er tiden i ferd med å renne ut for den falleferdige bygningen på Ottar Håløygs plass? La oss håpe det.

Etter en interpellasjon fra Fremskrittspartiets Eivind Stene i forrige kommunestyremøte, har vi i alle fall kommet ett steg videre. Etter alle solemerker skal rådmannen legge frem en sak for kommunestyret 22. mars, der han skal komme med en anbefaling om tomta og byggets videre skjebne.

Det vil være oppsiktsvekkende dersom denne tilrådningen går ut på at Harstad kommune skal løse ut bygning og tomt for de 21 millioner kronene som nåværende eier forlanger. Et kjøp til en lavere pris er også å fraråde, da restaureringskostnadene er anslått til drøye 14 millioner kroner i en fersk takstrapport. Ett er at det er direkte ulønnsomt. Verre er det at dette er penger kommunen ikke har, i den forstand at det er langt viktigere ting å bruke pengene på. For eksempel må både nytt rådhus og ny kino og bibliotek prioriteres foran en forfallen brygge som ikke har den historiske verdi som mange liker å mene og tro.

Gammelbrygga-saken har vært en farse i flere akter, og sitt klimaks nådde den i februar i fjor. Kontrollutvalget kom da med skarp kritikk mot kommune og rådmann for klønete håndtering da en arbeidsgruppe ble satt ned for å se på mulighetene for å bevare brygga. Etter den tid har det imidlertid vært stille. Forbausende stille. Fra politikere som tidligere har kjempet Gammelbryggas sak, men også fra ulike grupperinger som opp gjennom årene har hatt sterke meninger om hvordan kommunale penger skal brukes på annen manns eiendom. La oss håpe at dette et klart og tydelig signal om at den siste lufta er i ferd med å gå ut av ballongen.

Nå må Harstad kommunes båndlegging av Ottar Håløygs plass løses opp, og fokuset må heretter være en god og konstruktiv dialog med tomteeier. Dette for å sikre en utvikling av området som er i tråd med føringene som ligger i sentrumsplanen. Gammelbryggas dager må være talte. Nok er nok.