Lederen:

Rapport uten verdi

Det må være legitimt å stille spørsmål om respondentenes kunnskap om egen by.

  Foto: FRANK R ROKSOY

Det må være legitimt å stille spørsmål om respondentenes kunnskap om egen by.

leder

På oppdrag fra Agenda Nord-Norge har Menon Economics gjennomført en undersøkelse som konkluderer med at Harstad har et lite attraktivt sentrum. Konklusjonen er for så vidt ikke spesielt oppsiktsvekkende, sett i lys av at sentrumskjernens utfordringer er velkjente. Sånn sett er rapporten å betrakte som snøen som falt i fjor, og lite egnet til annet enn å gni inn elendighetsbeskrivelsen, samt nøre opp under en fem på tolv-stemning i en by som allerede har tatt tak i utfordringene.

En del er allerede gjort, mye er på gang, og i løpet av relativt kort tid vil Harstad sentrum fremstå med en helt annen livskraft enn i dag. Derfor skal vi heller ikke ofre den omtalte rapporten mange kalorier. Den er på det nærmeste ubrukelig for Harstad sitt vedkommende.

Vi legger til grunn at Menon har utført bestillingen fra Agenda Nord-Norge på en kvalitativt forsvarlig måte, og at utvalget er representativt. Vi tillater oss likevel å uttrykke skepsis. Ifølge rapportens underlag skal mellom 100 og 200 harstadværinger være spurt spesifikt om Harstad sentrum. Det er ikke mange, og ser vi nærmer på de fremsatte påstandene som respondentene skal ta stilling til, fremstår det hele som noe lettbeint.

Det innbyr ikke til tillit når Harstad plasseres helt på bunnen blant ti nordnorske byer når innbyggerne skal ta stilling til påstanden om at «Sentrum i min by har et godt tilbud av butikker, banker, frisører, hudpleie og andre handelstjenester». Bare 58 prosent av de spurte var enige, hvilket altså plasserer Harstad bak byer som Narvik, Svolvær, Mo i Rana, Sandnessjøen og Alta. Mange med kjennskap til flere av byene vil naturligvis mene at rapporten sammenligner og rangerer på sviktende grunnlag. Det er en påstand det er lett å si seg enig i.

I sakens anledning er det dessuten høyst legitimt å stille spørsmål om respondentenes kunnskap om egen by. Hvis det er en oppfatning at banker, frisører, hudpleie og butikker er en mangelvare i sentrum av Harstad, er det på tide med en realitetsorientering. Sentrumskjernens attraktivitetsutfordring ligger på et helt annet plan.