Dagens leder:

Kjøper LO-velgere med statens penger

Dersom Ap mener at «arbeidsfolk» fortjener en påskjønnelse, bør partiet øke minstefradraget for alle til 102.000 kr.

leder

Denne helgen har Arbeiderpartiet landsmøte. Politikken for de fire neste årene skal meisles ut. For mange velgere vil debatten om havområdene Nordland VI, Nordland VII og Troms II kanskje være av størst interesse. Arbeiderpartiet har landet på et kompromiss som er akkurat så dårlig at alle er litt misfornøyde. De som er imot oljeleting i de omstridte havområdene liker lite at Nordland VI, området sør for Lofoten, skal konsekvensutredes. De som er for mer letevirksomhet er misfornøyd med at Nordland VII (Lofoten og Vesterålen) og Troms II (Senja) ikke åpnes.

Det kommer også til å bli en debatt hvorvidt Arbeiderpartiet skal ha et eget punkt i partiprogrammet som omhandler distriktspolitikk. Av mange blir dette sett på som et forsøk på å demme opp for Senterpartiets kraftige fremgang på meningsmålingene de siste ukene.

Arbeiderpartiet kommer til å være lett gjenkjennelig også etter helgens landsmøte. For eksempel går partiet inn for å doble fagforeningsfradraget fra 3.850 kroner per år til 7.700 kroner per år. Doblingen fører til en milliard kroner mindre i statskassen. Fordelen får bare dem som er fagorganisert.

De fleste er vel kjent med at Arbeiderpartiet er avhengig av Landsorganisasjonen for å finansiere sin valgkamp. Under 2013-valget ga fagbevegelsen minst 81,5 millioner kroner til de tre «rødgrønne» partiene. LO ga Arbeiderpartiet alene 43 millioner kroner. Siden 2013 har andelen fagorganiserte fortsatt å falle. Arbeiderpartiet takker LO for støtten og «kvitterer ut» en skattelette som bare tilfaller én særinteressegruppe: De fagorganiserte. Trenger ikke Arbeiderpartiet denne milliarden til å bygge den velferden de kritiserer Regjeringen Solberg for ikke å bygge?

Prinsipielt er det betenkelig at staten skal gi lavere skatt til en gruppe mennesker bare fordi de er medlem av en organisasjon. Derfor bør ikke fagforeningsfradraget fordobles. Det bør fjernes. Minstefradraget i skattemeldingen er på 44 prosent, maksimalt 94.750 kroner per år. Det er tilstrekkelig til å dekke kostnadene ved å være fagforeningsmedlem.

Dersom Ap mener at «arbeidsfolk» fortjener en påskjønnelse, bør partiet øke minstefradraget for alle til 102.000 kroner og ikke gi en «særskattelette» til de medlemmene som finansieres partiets valgkamp.