Skrevet av: Erik Johnsen

Eksempel på mening som kan virke ekskluderende og som mange mediene nok vil kvie seg for å ta inn:

Gjennom egne diskusjoner og ved å høre på diskusjonsprogrammer i mediene er det blitt klart for meg hvordan noen meninger vokser seg sterkere og sterkere ved å bli gjentatt om og om igjen, om det gjelder klima, Me too eller krigen i Europa. Etter hvert blir de til sannheter. Og når den statusen er oppnådd skal det mye til for å omgjøre den. Og da skal du ha mot og integritet for å gå imot strømmen.

For eksempel har jeg fulgt med hvordan en skaper aksept i befolkningen for stadig sterkere våpen til Ukraina. Tvilen som måtte være der i begynnelsen om hvordan dette skal ende, blir mindre og det blir en sannhet at vi har ikke annet valg enn å få Putin ut av Ukraina med økende våpenhjelp. Forhandlinger er nytteløst med den karen. Putin vil dessuten kanskje ta oss alle hvis han kan. Og vi ser hvor irrasjonell han er som sprenger sitt eget gassrør. Han er visst ikke med sine fulle fem og dessuten er han visst syk også. Enigheten blir stadig sterkere.

Det kinkige spørsmålet om hvordan Putin vil reagere hvis han er i ferd med å kastes ut fra Krim, snakker man ikke så mye om. Det kan forkludre konsensusen. Men FFI-spesialistene mener han ikke er så syk at han vil ta i bruk atomvåpen. Tror de. Men vet ikke. Er vi i ferd med å delta i russisk rulett med mulighet for at hele verden blir tapere? Dette må være verdens viktigste spørsmål akkurat nå og må derfor være verd å tenke grundig igjennom om det fins alternativer.