Enøk-satsing og strømstøtte hjelper folk og bedrifter