Vil noen ha biblioteket ut av Kulturhuset, eller er det bare «fake news»?

foto