Høyre har ingen problemer med å reversere når det kan ramme innbyggere og næringsliv i distrikts Norge. Det ser vi når Høyre i sitt forslag alternativt statsbudsjett for 2024, lagt fram torsdag foreslår at næringsliv og innbyggere som med Senterpartiet i regjering har fått gratis ferge på samband til samfunn uten fastlandsforbindelse, skal miste det. Her viser Erna Solberg og Høyres sitt sanne ansikt.

Ett eksempel er Lunde gartneri på Grytøya i Harstad, som ville få økte årlige kostnader med cirka 50.000 kroner med Høyres forslag til avvikling av gratis ferge, sier Prestbakmo.

Smålig og distriktsfiendtlig kan kun ett slikt kutt fra Høyre kalles, rett å slett en straff av innbyggere og næringsliv i distriktssamfunn. Senterpartiet har i mange år vært opptatt av at den ganske betydelige ekstrakostnaden innbyggere og næringsliv i fergeavhengige samfunn har hatt skulle fjernes. Det handler om å legge til rette for likeverdige levekår i hele landet for næringsliv og innbyggere. Med Senterpartiet i regjering har vi fått dette på plass og vi skal videre, men Høyre skal bakover og straffe distrikts Norge, det er greit å vite.

Gratis ferge for samfunn uten fastlandsforbindelse er viktig steg for å sikre næringsliv og innbyggere som er avhengige av ferge bedre betingelser, og mere likeverdige vilkår som resten av samfunnet. Det er en viktig prioritering for Senterpartiet og det er skuffende om enn ikke overraskende at Høyre ikke verdsetter viktigheten av å sikre likeverdige levekår i hele landet. Samfunn uten fastlandsforbindelse har i alle år betalt ekstra for sin vei, og ferga er en del av veien selv om Høyre åpenbart ikke mener det.

Disse sambandene i Troms ble gratis hhv. 1 juli 2022 og august 2023 etter at Sp/Ap i regjering har foreslått det. Dette foreslår nå Høyre å reversere.

Stornes – Bjørnerå (Harstad), gratis fra august 2023

Bellvik – Vengsøy (Tromsø), gratis fra 1 juli 2022

Hansnes – Karlsøy – Vannøy (Karlsøy), gratis fra 1 juli 2022

Hansnes – Reinøy (Karlsøy), gratis fra 1 juli 2022

Mikkelvik – Bromnes (Karlsøy), gratis fra 1 juli 2022

Storstein – Lauksundskaret – Nikkeby (Skjervøy), gratis fra 1 juli 2022

Rotsund – Havnnes – Uløybukt (Nordreisa): gratis fra 1 juli 2022