Skrevet av: Frank Einar Hansen

I kveld (onsdag 25.1) så jeg et program om eldreomsorg i Norge. Det var ingen hyggelig opplevelse. Selv om jeg føler meg både ung og barnslig, i en alder av nesten 69 år, så ble jeg i kveld overmannet av en følelse jeg ikke likte. En følelse som fortalte meg at jeg må unngå å komme på sykehjem. For jeg kan risikere å bli pasient på et hjem hvor noen av de nedenfor nevnte punkt kan bli virkelighet.

Nå må det innledningsvis skrives at det er mange flotte sykehjem, hjelpe- og sykepleiere, som gir de gamle og syke gode opplevelser, stell og pleie hver dag. Men det er også en del malurt i helsebegeret.

Eksempler:

  • Pasient fikk ikke skiftet bleie på 24. timer.

  • 1 pleier alene på vakt med 44 pasienter.

  • I noen tilfeller var pleietiden 3–8 minutt pr. pasient

  • Lovovertredelser forekom noen steder i 80 prosent av tilfellene.

  • Eldre opplevde isolasjon pga. personellmangel.

  • Pleiere fikk beskjed om at varsel ikke var riktig vei å gå.

  • Pleiere ble ikke trodd – de ble fortalt at uttalelsene måtte stå for egen regning – altså et administrativt tilfelle av ansvarsfraskrivelse.

  • Pleiere måtte skrive falsk dokumentasjon for å tilfredsstille ledelse

  • Pleiere fikk opplevelse av å ikke snakke sant.

For å nevne noe.

I programmet kom det fram at pr. i dag mangler 6000 sykepleiere. Om få år er mangel-tallet hele 28000 sykepleiere. Ovennevnte var punkt som var nevnt i programmet, og var fra hele landet. Uansett; det forteller om noe som er riv ruskende galt.

Hvor skal dette ende?

Arbeiderpartiet sier i sitt program for inneværende periode, (side 34): Å sørge for nok folk på jobb, i faste og hele stillinger, med muligheter for praksis og videreutdanning i hele helsetjenesten.

En eldreomsorg som gir mer frihet og trygghet, innenfor en offentlig ramme.

Senterpartiet mener det må satses på modeller med økt grunnbemanning og hele stillinger som tiltak for å styrke rekrutteringen og få ned sykefraværet innen helsesektoren. Personorientert omsorg må få et større fokus i hele helsetjenesten.

I etterkant av programmet tenkte jeg på politikernes løfter om hvor god pleie- og omsorgen i Norge skulle bli, bare de fikk makten.

Nå er det et par parti som har makten, men likevel er det enormt mye som ikke er bra.

Hva gjør partiene?

Et kinesisk ordspråk sier at: «Hvis det er en gammel mann i din familie, eier familien en edelsten»

For meg betyr det at de gamle fortjener å bli tatt vare på, æret for det de er, og for det de har gjort for generasjonene etter dem. Uansett om du bor hjemme eller på sykehjem

Jeg er klar over at det er mye som må endres, men det går vel ikke an å skylde alt på krigen i Ukraina?