Av: Even Aronsen, lokallagsleder og Lisa Furnesvik, styremedlem Harstad Venstre

En fersk rapport fra Mattilsynet viser at halvparten av grisebønder bryter minstekravene som er satt i regelverket. Noe som bidrar til at dyr opplever unødvendig lidelse og stress. Nå er det på tide å skjerpe kravene til god dyrevelferd, og gjøre det mer lønnsomt for dem som får det til.

For Mattilsynet uttalte at det var sjokkerende at så mange brøt reglene for dyrevelferd. Men mest sjokkerende var det kanskje for alle oss som hver dag skal ta valg i matbutikken. Skinka smaker liksom ikke så godt når vi vet at det er stor sannsynlighet for at grisen har opplevd lidelse og stress. I region Nord fant Mattilsynet at 14 av de 24 tilsynene de holdt hadde regelbrudd. Altså fant de regelbrudd i godt over halvparten av tilsynene! Det er nesten så man ikke helt forstår det.

I fjor fikk Venstre på Stortinget gjennomslag for en rekke forslag som vil bedre dyrevelferden i svinenæringen. Regjeringen har så langt ikke fulgt det opp, men det haster. Vi kan ikke sitte stille i båten og se på at så mange dyr ikke behandles bra nok.

Ett av gjennomslagene Venstre fikk på Stortinget, var å se på hvordan vi kan belønne god dyrevelferd. Dette er bare ett av punktene som skal ses på i en ny dyrevelferdsmelding, som regjeringen nå trenerer. Her må du få ut fingeren, Sandra Borch.

Med Mattilsynets rapport kan vi dessverre slå fast at velferden i norsk svinenæring er for dårlig. Det krever politisk handling, og både pisk og gulrot. Dagens regelverk fungerer som minimumskrav, og disse er også faglig utdatert. Det er behov for oppdatering og skjerping av reglene dersom grisene og andre dyr skal ha gode liv. Samtidig er det viktig at vi gjør det lettere for bøndene å gjøre utbedringer og endringer som er bra for dyra. Det er dyrt å investere i nye bygg og bedre drift i dag – noe som er et stort hinder for mange. Derfor må vi se på hvordan vi kan gi dem økonomiske insentiver slik at oppgraderinger av eksisterende bygg og også investering i nybygg lar seg gjennomføre.

Bedre dyrevelferd er viktig for dyrene det gjelder, mens også for oss forbrukere. Vi må være sikre på at norsk mat er produsert på trygt og etisk vis. Ikke minst vil det være viktig for næringen, som begynner å få et alvorlig omdømmeproblem.