Luftambulansen i Nord-Norge hangler - det skaper utrygghet og bekymring

foto