Av: Astrid Løkholm-Båtnes, (SV)

Det er mange nye navn i årets kommunestyre, og nye navn er i flertall, deriblant mitt eget. Selv om jeg er langt fra uerfaren, er jeg ny som folkevalgt i Harstad. Da kjenner jeg at det er godt å ha erfarne og stødige personer å spille ball med. Når endringer skal skje, trenger vi både nye krefter, nye ideer, friskt pågangsmot og stort engasjement. Men vi trenger faktisk også erfaring – og erfaring står slett ikke i kontrast til ny giv og engasjement.

Selv om det ennå er en liten uke igjen til første kommunestyre er mye godt politisk arbeid allerede gjort. Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti, Rødt, Senterpartiet og Miljøpartiet de grønne er enige om flere satsningsområder, og de viktigste har vi samlet i en bindende avtale – en avtale som er fremforhandlet av dyktige, engasjerte folkevalgte, både erfarne ledere og nye krefter.

Det er flere punkter i avtalen som jeg er særlig fornøyd med. Blant annet at BPA skal være et reelt tjenestetilbud og at det skal utformes egen pårørendepolitikk. For de menneskene dette berører, betyr det alt. Mye god skolepolitikk, som for eksempel vedlikehold og oppgradering av uteområder, hjertesoner, skolemat, styrking av laget rundt eleven og satsing på praktisk læring, estetiske fag og alternative læringsarenaer. Det er også åpnet for prøveordninger med alternativ sluttvurdering, dersom lærerne og skolene skulle ønske det. Styrking av sosialhjelpsbudsjett, tiltak for reell arbeidsinkludering, ny boligsosial plan og satsing på leie til eie-ordning er også punkter som er kjempeviktig for hele venstresiden. Klima- og miljøplanen videreutvikles, det tilrettelegges for bærekraftig utvikling av næringsliv samtidig som byens naturområder vernes.

Det er mange veier til Rom, det vet vi, men ingen av samarbeidspartiene har gått på akkord med egen politikk her. Vi har samlet det vi er enige om, og valgt ut det vi ønsker å prioritere. Alle har bidratt og alle er hørt. Det er virkelig mye god politikk som er forankret, og jeg gleder meg stort til å jobbe videre med en god samarbeidsavtale i ryggen – både med nye og erfarne folkevalgte.