Av:

Da saken om deltakelse i Tinestafetten ble tatt opp i elevrådet, var dette en demokratisk prosess. Saken var oppe til avstemning i alle klassene og elevene hadde flere gode argumenter for hvorfor de ikke ønsket å delta og en av hovedgrunnene var det ved skoleslutt var det spesielt mye å gjøre for elevene på ungdomstrinnet. De hadde mange viktige og avsluttende arbeider som de følte var gode grunner for å ikke delta. Det var flere som følte at denne aktiviteten ble en tidstyv og vi slet med at flere elever syns det var vanskelig å delta på grunn av ulike utfordringer.

En av hovedoppgavene til Elevrådet er å fremme fellesinteressene til elevene på skolen. Vi er heldig som blir hørt og tatt på alvor av skoleledelsen ved skolen slik at elevene føler at de har en reell påvirkningskraft i forhold til egen skolehverdag.

Tinestafetten er et kommersielt arrangement som skolen har arrangert. Elevene får t-skjorter og tidligere år, også en drikk. Denne lille ekstra bonusen har vært motivasjon for elever for å delta. I år ble det ikke delt ut noen premier fra Tine utover t-skjortene.

Når det gjelder uttalelsen til lederen for friidretten i Kvæfjord, så må man stille seg det betimelige spørsmålet om vi som skole står ansvarlig for å rekruttere barn og unge til friidretten? Dette tror jeg mer profesjonelle aktører skal ta seg av som både har større kunnskap og kompetanse på feltet enn vi som offentlig skole.

Et tips til HT for fremtiden er å ta tak i det positive ved et slikt arrangement. Det ble for eksempel ikke nevnt at velkomstskolen med ukrainske elever var med på stafetten.