Av: Eivind Stene, gruppeleder Harstad Fremskrittsparti

Svar til Edvin Eriksen leserinnlegg «FrP snakker ned Harstad – og skremmer bort folk vi trenger»

Det er mulig sommervarmen har gitt SV og Edvin Eriksen solstikk. Finværet har i alle fall ikke hjulpet ham å se lysere på ting. Heller ikke hva det innebærer å være ombud for folk flest.

Dersom man skal ta kritikken Eriksen på alvor, er det altså skremselspropaganda å ta opp saker i kommunestyret når gamle og syke ikke har fått hjelpen man trenger. Eller for den saks skyld å påpeke urettferdigheten i et system der tidspunktet på året et barn er født, avgjør om man må vente lenge på en barnehageplass.

Dersom Fremskrittspartiets representanter ikke hadde gjort det, ville det jo i realiteten vært å ikke lytte til de som kontakter oss, og ta vår rolle som ombud for enkeltmennesket på alvor. Som politikere er det ikke vår jobb å forsvare systemet, og eller feil og mangler som måtte finnes der, men å rette opp disse. Så kan vi overlate til Eriksen og SV å være systemforsvarere.

I Norge betaler vi en stor andel i skatter og avgifter. Da blir det en forventing til hva som leveres for alle disse pengene. Forventingen er kanskje enda høyere i kommuner som Harstad, som i tillegg krever inn kommunalt vedtatt ekstraskatt i form av eiendomsskatten. En skatt som var like stort som kommunens overskudd i fjor – hele 90 millioner!

Det som er litt forstemmende med Eriksens virkelighetsbeskrivelse av hvordan han ser utfordringene, er at dette er noe han, som en del av det styrende flertallet i Harstad, selv har ansvar for etter å ha styrt Harstad i tolv år. Det er jo betimelig å spørre hvorfor dette ikke har blitt tatt tak i?

Dersom Eriksen var bekymret for at det ikke er nok sykehjemsplasser, hvorfor var han med på å legge ned åtte plasser i Olavsgården? Hvorfor har Eriksen og SV etterpå har stemt imot alle forslag om gjenåpning?

Dersom Eriksen mener det er for få barnehageplasser, hvorfor er man så imot private barnehager? Løvåsen barnehage har stått klar i flere år med en helt ny avdeling. De hadde heller ikke problemer med å rekruttere kvalifisert personell. Da vi forsøkte å få åpnet avdelingen i forrige kommunestyremøte, valgte Eriksen å utebli fra møtet og SV stemte imot. Til tross for at han i media i forkant hadde sagt at han var med på forslaget.

Dersom forslaget fra Fremskrittspartiet og Høyre hadde blitt vedtatt, i stedet for flertallets kvasiforslag om midlertidig åpning i ett år, ville gitt flere barnehageplasser, stabilitet og trygghet. Det ville også gitt et positivt signal til alle som vil flytte til byen og trenger barnehageplass.

FrP er helt sikker på at vi skal klare å løse fremtidens utfordringer, men vi tror ikke at kommune skal gjøre det alene. Tar vi dette med i likningen er det ikke sikkert skyene er så mørke som Eriksen skal ha det til. Dersom et tankesett som hører fortiden til, skal få dominere fortsatt i Harstad, er det mange tilflyttere som kan velge å kjøre forbi Harstad. Det har Fremskrittspartiet derimot tenkt å rette på.