Skal Norge være en del av EU sitt felles marked for elektrisk kraft?

Foto: Statnett