Skrevet av: Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant i Energi- og miljøkomiteen, Nordland, Erlend Svardal Bøe, stortingsrepresentant, Troms, Anita Sollie, ordførerkandidat Rana, Nina Margrethe Dons-Hansen, ordførerkandidat Harstad, Anne Berit Figenschau, ordførerkandidat Tromsø, Alex Bjørkmann, ordførerkandidat Alta, Lars Erik Lillefloth, ordførerkandidat Narvik, Odd Emil Ingebrigtsen, ordførerkandidat Bodø, Geir-Inge Sivertsen, ordførerkandidat Senja

Vi trenger mer kraft og nettkapasitet i Nord-Norge for industriell vekstkraft og lave strømpriser. Høyre mener Nord-Norge har et stort potensial for å bidra i det grønne skiftet med mer kraft fra ulike kraftkilder.

Vi er derfor i stor grad enig i bekymringene fra et bredt næringsliv for kraftsituasjonen i Nord-Norge.

Høyre har også gjennom nylig uttalelse fra fylkeslagene i Nord-Norge sagt at en eventuell elektrifisering av Melkøya utenfor Hammerfest, kun kan skje gjennom utbygging av ny, fornybar energi i landsdelen. Da må vi følge opp det med plan om å beholde et stort kraftoverskudd i nord. Her kan havvind og karbonfangst- og lagring være gode alternativer. Men, dette er vi langt unna å nå i dag, og elektrifisering forutsetter derfor at regjeringen kommer på banen med en troverdig plan for å samtidig opprettholde et stort kraftoverskudd i nord.

Høyre mener det er behov for å bygge ut mer energi fra forskjellige kilder der det ligger til rette for det. Energimeldingen vedtatt av et bredt flertall i Stortinget legger opp til økt lokal råderett og lokale ringvirkninger i forbindelse med utbygging av ny energi enten det er vind- eller vannkraft. Vår partileder Erna Solberg la også nå i januar frem 12 punkter Høyre mener er viktige for å få fart på kraftutbygging frem mot 2030 fra vind-, vann- og solenergi.

Kommunene må derfor ha en aktiv holdning til å vurdere områder som er egnet for utbygging av mer energi.

Vi mener ytterligere utbygging vil sikre arbeidsplasser og lavere strømpriser enn om man ikke foretar slike grep. Alle andre alternativer vil ta lengre tid, men flere faginstanser har varslet om at kraftbalansen vil være i underskudd allerede om kun et par år. Tiden er derfor knapp og Høyre vil handle.