Det er flott at drift- og utbyggingstjenesten i Harstad kommune sørger for kostnadseffektiv utførelse av sin tjeneste. Det får jeg vite i et brev jeg fikk fra etaten 26.9 klokken 09.24, med saksnummer 169160.

Min henvendelse lød:

«Høsten 2021 meldte jeg fra om at gatelysene er slukket i Aunfjellveien, fra 971 og nedover mot Elgsnesveien. Det er nå et år siden, men ingen ting har skjedd. Nå går det mot mørketid. Min utviklingshemmede datter tar hver dag skolebussen til byen, og når gatelysene ikke er tent, blir hun stående i totalt mørke, fordi lysene er slukket. Dette må ordnes omgående».

Henvendelsen ble gjort til kommunens meldesentral.

Mitt spørsmål er: Hva er kostnadseffektiv utførelse? Er det å vente i flere år på at noen gatelys kan repareres?

Eller; er det å overse en henvendelse fra en liten bygd nord i kommunen, en bygd som også ga melding høsten 2021 om at flere lystpunkt var mørke på Aunveien.

Hvis det skal gå cirka ett år før noen lysstolper får lys, så spør jeg meg om hvor den kostnadsbesparende effektiviteten ligger. Jeg mistenker at denne effektiviteten ligger godt der den ligger, siden ingenting har skjedd med min henvendelse.

Nå går det mot den tiden at det også tidlig om morgenen er tilnærmet totalt mørke. Da skal min datter ta skolebussen til byen. Hennes påstigningspunkt er vis-à-vis Aunfjellveien 971. Der er det lysstolpe uten lys.

Det betyr at hun står i stummende mørke, nesten på veiskulderen. Mens hun står der og venter passerer det flere biler på tur til byen, før hun endelig kan gå på bussen. I slik stummende mørke kan det også for bussjåføren være vanskelig å se henne. Med andre ord; et utrolig farlig ståsted ved veikanten – hvor det ikke er noen avkjørsler eller busskur. For ordens skyld; hun bruker refleksvest.

For å være litt provoserende: Må det skje en alvorlig ulykke før belysning ordnes?

Riktignok er strømprisene høye, men noen få lyspunkter kan umulig kjøre kommunen konkurs.

Det er greit med kostnadseffektivitet på papiret.

Men den skal fungere også i praktisk arbeid. Og når det etter et helt år ikke er mulig å få lys i noen lyspunkt langs Aunfjellveien, våger jeg påstanden er at det er fravær av effektivitet.

Jeg forventer rask reaksjon fra Harstad kommunes «lysmestere» – og helst før en alvorlig ulykke skjer