Den aller største utfordringen i landet vårt nå – og i vår egen kommune, er at det allerede er stort underskudd av mennesker som kan fylle alle behovene i eldreomsorg, skoler og barnehager. Det er allerede – og det blir fremover enda større konkurranse om å prøve å trekke til seg kvalifisert personale, sykepleiere, lærere, barnehagelærere.

For alle i kommunen vår som på et eller annet tidspunkt vil ha behov for hjelp på et eller annet vis, vil absolutt ingen ting være viktigere enn at vi klarer å få mennesker i arbeidsaktuell alder til å flytte til byen vår. Vi har for få som kan ta de utfordringene som allerede er her. Det er viktig nå å forstå at dette ikke er ei bortforklaring for noe som helst, men den virkeligheten som alle kommuner i Norge nå står i. Det kommer altfor få unge til samtidig som befolkningen stadig blir eldre – og dermed også ofte trenger hjelp. Skal de få hjelp må vi få tak i hjelpere – sykepleiere, omsorgsarbeidere, barnehagepedagoger, skolelærere.

Ja, vi har allerede en situasjon i kommunen vår der gode og nødvendige tiltak stoppes av mangel på personale. Den aller viktigste oppgaven for byens politikere blir innsats for å trekke forholdsvis unge arbeidstakere til de ulike oppgavene i byen. Da må byen vår fremstilles som attraktiv å komme til. Folk må oppleve det som positivt å komme til Harstad. Ingen vil flytte til en by dersom de blir fortalt at der er det ille å være der og ille i jobbe der.

Fremskrittspartiet snakker ned byen vår:

Da er det sterkt skadelig at Fremskrittspartiet gang etter gang gjør det de kan for å snakke ned Harstad og alt som har med Harstad å gjøre. De stadige sterkt negative beskrivelsene av det aller meste i Harstad registreres langt utenfor byen vår. Jeg har møtt folk i ulike sammenhenger, ulike steder, som når Harstad blir nevnt -trekker fram at det er en by og en kommune med store problemer og dårlige tilbud. Hvem har fortalt det? Det er jo ikke sant. Men det har FrP-politikerne i byen vår brukt media til å fortelle. Hvem hjelper det at aktuelle søkere til viktige jobber skremmes vekk fra byen vår?

Ja, vi har utfordringer på flere områder. Vi skulle absolutt hatt flere sykehjemstilbud. Vi skulle helst ha hatt flere hoder og hender i skoler og barnehager. Men sannheten er også at Harstad kommune er langt fra noen versting blant landets byer. Tvert imot faktisk. Vi har god økonomi og har råd til å ansette flere i eldreomsorg og barnehager, men vi mangler søkere til slike stillinger.

I siste kommunestyremøte gikk Charlotte Espejord (FrP) i kjent FrP-stil langt i å beskrive Harstad kommune som en skammelig kommune. Ja, hun brukte det sterke skamordet om det barnehagetilbudet vi har. Hun påsto at Harstad drev med «fødselsdiskriminering» og at «mange er redde for å få barn i Harstad». Deretter påsto hun at barnehagesituasjonen «er en katastrofe». Det er sterke ord – veldig sterke ord. Og for mulige søkere til ledige stillinger må det være skremmende å høre og lese.

Spørsmålet blir da: Hvor skal foreldre i Harstad flytte for å unngå tilsvarende frykt og katastrofe? Sannheten er grundig dokumentert; I alle oversikter over barnehagetilbud i landet vårt skårer Harstad kommune høyt. Vi har et bedre barnehagetilbud enn de aller fleste bykommuner. Kommunene blir i sånne sammenhenger organisert i ulike sammenlignbare kommunegrupper. Harstad tilhører kommunegruppe 9 der byer og kommuner mellom 20.000 og 30.000 innbyggere befinner seg. Totalt 27 kommuner, blant andre Alta, Askøy utenfor Bergen, Steinkjer, Grimstad, Lillehammer, Eidsvoll, Kongsberg, Rana, Narvik og Kristiansund er i samme gruppe. Og i oversikten over hva slags barnehagetilbud disse kommunene har ligger Harstad i aller øverste gruppe.

Vi tilbyr flere barnehageplasser enn nesten samtlige andre tilsvarende kommuner. Vi tilbyr bedre barnehagetilbud enn Bodø, Tromsø og Narvik. Det er sannheten – så hvor skal foreldrene som er fryktelig redde for å bo i Harstad flytte? Er dette en katastrofe, slik FrP sier? Så har posisjonspartiene (AP, SP, SV, V, KrF) nå- på samme måte som Høyre sørget får å få åpnet ytterligere 44 plasser – i private barnehager. Da ligger vi helt i toppen av landets bykommuner med tanke på barnehagetilbud. Er det «et skammelig tilbud», slik FrP sier?

Hvorfor må FrP skremme unge folk bort fra Harstad og beskrive dette som skammelig? Det er det de gjør – og det er alvorlig for de som trenger mer hjelp og bedre tilbud. Hvem vil flytte til Harstad etter å ha hørt Frp sin skremselspropaganda?

Enda bedre barnehagetilbud har det vært jobbet for lenge, men inntil nå har økt barnehagetilbudet vært vanskelig fordi vi faktisk mangler 38 kvalifiserte barnehagelærere – og også andre arbeidstakere. Og det er gode grunner med tanke på barnas tilbud at det er krav om kompetanse i barnehagene. Å åpne for flere barn i barnehager uten kvalifisert og nok personale ville ha vært uforsvarlig for de barna som skal være der. Nå klarte vi det likevel ved hjelp av to private barnehager som hadde nok kvalifisert personale og som vi har stor tillit til. Men hva vil de som nå tar utdanning som barnehagelærere tenke når de hører om et «skammelig» barnehagetilbud og at folk i Harstad ikke våger å føde barn, slik FrP forteller? Vil de søke seg til en sånn situasjon i Harstad?   Jeg frykter at FrP sitt ordbruk og sterk svartmaling av alt i byen vår skremmer bort de folkene vi har bruk for. Ingen ting er viktigere nå enn nye arbeidstakere.

Vi mangler søkere til stillinger i de fleste av kommunens tilbud. Og alle landets kommuner jobber nå for å gjøre seg attraktive for å tiltrekke seg nok personale. I Harstad har vi ett parti – FrP, som har som hovedmålsetting å svartmale alt i Harstad – og dermed skremme bort de folkene vi trenger.

Det er uendelig lett å rope høyt om det som ikke er bra, men hvordan skal vi få det bedre? Med å skremme bort folk som kanskje kunne tenke seg å flytte til Harstad? Ja, jeg frykter at mange i høst lar seg forføre av FrP sin svartmaling. Men hvem skal det hjelpe når sykepleierstudenter ikke vil søke jobb i Harstad fordi det er malt et bilde av en jobbsituasjon de ikke vil søke seg til? Sannheten er at Harstad kommune har akkurat de samme utfordringene som de fleste andre kommuner. Og sannheten er at FrP sin totalt ensidige svartmaling skremmer søkere til viktige stillinger bort fra kommunen. FrP får hver eneste uke store oppslag i media der

Harstad kommune fremstilles som en versting som folk bør holde seg unna. Det lover ikke godt for fremtidas tilbud – verken innenfor eldreomsorgen, skoler eller barnehager. Ingen ting er enklere enn å kritisere det som ikke er bra nok. Kritikk av det som ikke er bra nok, er helt nødvendig, men voldsomt overdreven svartmaling, som at barnehagesituasjonen er en skammelig katastrofe, er det siste vi trenger nå. De som vil sørge for bedre hjelp til eldre og unge må først og fremst bidra til å få de arbeidstakerne vi trenger til kommunen. Vi må gjøre alt vi kan for å presentere Harstad som attraktiv – faktisk. De som trenger mest hjelp er de som taper mest på at Harstad fremstilles som en versting.