Av: Jan Meyer, leder for Kvæfjord Venstre.

Høgskolen i Harstad hadde ansvaret for Gorbatsjov sitt besøk i Harstad og Lofoten i 1998. Som tidligere rektor og studiesjef ved HIH fikk jeg et ansvar for besøket. Sammen med Kjetil Nilsen og Scott Thoe ble ideen skapt, og denne gruppa med denne utenkelige ideen ble realisert. Suksesshistorien er beskrevet.. Høgskolen også hadde 6 russiske studenter fra Arkhangelsk bidro i prosjektet som tolker.

Ukraina har gjennomført en frigjøring fra kolonimakten Russland. Ukraina ønsker å rense landet for oligarki og korrupsjon, og utvikle et sundt demokrati med ytringsfrihet og samarbeid med Europa som en fri nasjon. Ukraina er på vei mot disse mål ledet av en president som er blitt et ikon for Ukrainas motstandskraft med å utvikle Ukraina til et land med tro på en demokratisk framtid i et europeisk fellesskap.

Putins Russland velger krigen som løsning. Nå legges byer med sivil infrastruktur og boliger i grus. Folk dør og flykter. Dette blir Putins måte å fortelle historien om frigjøringen av Ukraina. Dette gjøres med løgner.

Russland er styrt av Putin og hans valgte klakører (personer som er betalt for å gi applaus), og som tapper landets ressurser for verdier til eget bruk (betalingen) og for støtten (applausen). Det er ingen pressefrihet, ingen frihet for andre meninger enn de godkjente meningene. Fengsling av opposisjonelle er kjennetegnet på et enevelde. Som er en videreføring av det kommunistiske diktatur som også er representert i Kina og Nord-Korea.

Partiet Rødt som på en forunderlig måte prøver å finne argumenter for noe som ikke angår krigen i Ukraina. Dette er et forsøk på å forsvare et standpunkt som gir Putin frie hender i Ukraina. I et innlegg skriver Frode Bygdnes at NATO har som mål å svekke Russland og prøver å begrunne dette. Dette er nettopp hva Putin forteller sitt folk for å gjennomføre krigen i Ukraina. Frode Bygdnes forteller dette så videre til oss. Dette er Putins utallige løgner som blir gjenfortalt i Norge.

Dette er ingen krig mellom NATO og Russland. Dette er en krig mellom Russland og Ukraina på ukrainsk jord. NATO driver ingen krig mot Russland, men åpner for land som selv ønsker å bli medlemmer i NATO, mye på grunn av egen usikkerhet som noen land med grense mot Russland erfarer. Trusler fra Russland og stormannsgalskapen til Putin oppfattes som en stor fare. Han har sin egen agenda og krigen inne i Ukraina er et bevis på hans agenda som truer andre som grenser mot Russland.

At Putin bruker NATO som en trussel i angrepet mot Ukraina er først og fremst en fortelling til egen befolkning som en årsak til krigen. Folket i Russland begynner å skjønne disse løgnene etter hvert. Kunnskapen om hva som skjer i dette folkemordet mot broderfolket i Ukraina vil få konsekvenser. Kanskje Frode Bygdnes også vil slutte med å repetere Putins løgner.

Rødt med bakgrunn som AKP m-l (arbeidernes kommunistparti marxist-leninistene) har  endret navn og er et parti som i dag har en viktig rolle i det norske demokratiet. De må i et åpent demokrati tåle å bli motsagt. De skal selvfølgelig få lov til å ytre sine meninger. Å klage på at deres meninger ikke kommer fram, er fordi det bare er Rødt og noen få andre som mener at Ukraina ikke skal få militært slagkraftig hjelp til å stå imot Putins aggresjonskrig. Ukrainere utvikler nå et hat mot Russland, og dette vil etter hvert bli forstått av vanlige russere. Vi kan håpe på en framtid der Russland kan bli en del av det Europeiske demokrati.

Land i Europa og Nord-Amerika støtter Ukraina med militært materiell. Det er helt legitimt ifølge internasjonal lov. Hva er begrunnelsen fra Russland til å ødelegge Ukrainas byer og drepe uskyldige mennesker? Ukraina truer ikke Russland. Dersom Ukraina ønsker å bli medlem av NATO er det Ukrainas valg. Dersom Russland ønsker fredelig sameksistens med resten av Europa så må de også vise det på en helt annen måte enn det de gjør i sine løgnfortellinger. Jeg har reist mye i Russland og folk jeg snakker med på tomannshand ønsker endringer i Russland. De bruker uttrykk som: Kriminelt system med korrupsjon og løgner.

Fred i Ukraina blir det når Putin trekker sine styrker ut av Ukraina. Det gjør de ikke uten at Ukraina vinner tilbake sine godkjente landområder. Når Putin ser at han er i ferd med å tape er tiden for fredssamtaler, ikke slik situasjonen er nå. Putin tror fortsatt han kan vinne med krig over år. Det vil ikke jeg og heller ikke den vestlige verden. Derfor militær bistand med alt vi har.

Det er nå bare Rødt og deler av SV som har andre ideer om hvordan krigen kan stanses. Realismen i disse ideene liker ikke det ukrainske folket, og heller ikke partiene på Stortinget med unntak av noen få. Den kan bare stanses med militære maktmidler fra land i verden som vil bistå Ukraina. Da vil Putin og det russiske folk erfare at krig mot et broderfolk ikke lønner seg.

Humanitær bistand er grunnleggende i møte med ukrainere i nød. Europa, Norge og Kvæfjord skal selvfølgelig bidra på alle mulige måter. Personlig bidrar jeg i møte med mennesker med en personlig kontakt.

Som daglig leder i Kvæfjord idrettslag, Kvæfjord Mannskor og som politiker i Kvæfjord kommunestyre prøver jeg å legge til rette for aktiviteter og sosiale møteplasser. Alle kvæfjæringer  prøver etter beste evne å legge til rette for at flyktningene blir sett, hørt i trygge omgivelser. Dette har kvæfjæringer lært gjennom mange år.