Av: Frank Einar Hansen

Så er en lang og spennende lokalvalgkamp i Harstad over. Arbeiderpartiet skal styre med støtte fra SP, SV,MDG og Rødt.

For å sitere en kjent værdame: «Det ser ikkje so hakkande gale ut». Men likevel er jeg skuffet.

I Arbeiderpartiets program for kommende periode finner jeg ingen ting om det partiet lovte i sitt program for perioden 2019–2022, og da tenker jeg på programposten «at det skal jobbes for rasoverbygg på Aunfjellveien som spleiseprosjekt med fylkeskommunen»

Når det har stått i arbeidsprogrammet for 2019–2022, men ikke finnes i tilsvarende program for 2023–2027, så kan det vel bare bety at Harstad Arbeiderparti ikke lenger er interessert i å jobbe for en løsning på Aunfjellet. Eller tar jeg feil? Hvis jeg tar feil; hva vil partiet konkret gjøre med saken? Senterpartiet har en enkel setning i sitt program. Der står det «...jobbe for å få en fullverdig rassikring på Aun.» Hva vil konkret skje av innsats i tiden som kommer.

Jeg finner ingen ting i programmene til SV, MDG og Rødt om sikring av veien på Aunfjellet, med tunell eller rasoverbygg. Men jeg håper inderlig at Arbeiderpartiet og SV tar tak i problemet med en gang, og ikke kun lover at i løpet av kommende fireårsperiode vil ting skje.

Det er jo ikke farlig å jobbe sammen med noen på borgerlig side. Frp har klart standpunkt. Får dere dem med på laget, så blir det større tyngde «i frasparkene» når saken skal behandles. Frp var jo gode på vei da de hadde samferdselsministeren. Nå kan Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Harstad, med sine nye samarbeidspartnere gi oss som daglig bruker veien, svar om hva dere vil gjøre.