Av: Hugo Kjelseth

Om vi jobber med reiseliv, skole, idrett, rekruttering eller bare er stolte av og glad i byen vår, så er innledninga mi dekkende for det aller meste. Vi har virkelig en by som gir mange muligheter og interessante og gode valg til de aller fleste - innenfor det meste av interesseområder.

Så er det hos oss som i alle andre store og litt mindre byer: alt er ikke perfekt og alle behov er ikke dekket 100 prosent til enhver tid. Det er helt klart utfordringer innen både eldreomsorg, skole, barnehager og andre tjenester også hos oss!

Men løsninger finnes og vi må jobbe godt sammen for å finne dem. Og med engasjerte og stolte innbyggere, et variert og solid næringsliv, stadig bedre utdanningsmuligheter og folkevalgte som gjør det beste de kan for å gjøre gode valg og prioriteringer, er vi på vei.

Vi har også en kommuneadministrasjon som tidvis får mye kritikk, både holder orden på økonomien og jobber hardt for å bli bedre på innbyggerservice og tjenestekvalitet. Alt dette gjør at vi har et godt utgangspunkt for å lykkes i framtida.

Og framtida er fellesskapet, det vi klarer å få til sammen. Framtida er også barna, ungdommen og de unge voksne, de som skal ta vare på det vi har, være innovativ og skape nye Harstad og utvikle byen videre.

Vi må tiltrekke oss de unge, ta vare på dem, slippe dem til i viktige roller og gi dem ansvar. Bare sånn kan vi vokse i antall innbyggere, få fylt ledige jobber med kloke hoder og dyktige hender og gjøre det mulig å takle alle velferdsutfordringer vi får med en stadig voksende eldrebølge.

Det handler også om å ta vare på og inkludere, gi muligheter og utfordringer til de av oss som har behov for litt ekstra tilrettelegging både på skole og jobb. Vi kan bli best på å ta alle ressurser i bruk og være et samfunn som gir muligheter til alle. Både for å jobbe, gå på skole og ha en trygg hverdag med ei meningsfylt fritid. Det er noe vi alle ønsker oss, uavhengig av alder.

Med fokus på alt vi har som er bra, både som by og lokalsamfunn er vi på god vei. Og med stor respekt for at alle er i sin fulle rett til å ytre sine meninger og synspunkter - vi må etter min mening bruke mer energi på å finne og realisere gode løsninger enn å fortsette debatten og spille omkamper etter at beslutningene er tatt. Tenk positive tanker, bruk positive ord, gjør positive handlinger - og det positive gror.

Tenk positive tanker, bruk positive ord, gjør positive handlinger - og det positive gror. Det løser helt sikkert ikke alle utfordringer vi har, men det gjør kanskje dagen litt lysere og bedre.