Skrevet av Arvid Eliseussen

– Bowling og andakt passer ikke for alle, sa daværende helseminister Høie i forbindelse med lanseringen av kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet» i stortingsmelding 15 i 2018.

Dette rant meg i hu da jeg leste et nyttårsintervju med HILs kaptein, som selvsagt var lei seg for at laget rykket ned.

Han sier blant annet at

– Harstad er en bra by, her er aktiviteter som passer for alle, golfsimulator er kommet, bowling og minigolf kommer, og padel er på vei. Det blir fantastisk.

Journalisten spurte:

– Er det mer du ønsker deg?

– Kanskje tennisbane er det neste, var svaret.

Aktiviteter for alle, sier HIL-kapteinen. Ja mon det?

Jeg har ett nyttårsønske:

Vi har to aktivitetssentre i kommunen, Sama og Kanebogen, med mange tilbud/aktiviteter, hyggelig betjening og tilbud om sunn mat.

Jeg ønsker at kommunen tar i et krafttak for å markedsføre disse tilbudene og bidrar/legger til rette med skyss og transport for dem som måtte trenge det!

Spesielt fordi Kanebogen aktivitetssenter er lokalisert i et borettslag og man tror at tilbudene der er eksklusivt for dem. Det er de ikke, her er alle velkommen.

Som nabo til Amfi Kanebogen rusler jeg av og til med min rullator gjennom senteret.

Her er det stadig flere eldre som møtes på kafeen Rustikk, og som har sitt faste treff der.

Kanskje kunne det etableres et tredje alternativ der, med nye tilbud for «de over 60»?

Godt nytt (eldre) år – og leve hele livet!