Det vitner om at Regjeringen overhodet ikke har respekt for at eldres interesser blir ivaretatt på en skikkelig måte, og at eldre trenger den vaktbikkje Eldreombudet ivaretar.

Det spekuleres åpenbart i at eldre ikke er kravstore og stort sett er en gruppe som ikke roper høyt.

Forslaget kommer helt uventet, og har ikke vært drøftet eller bedt om synspunkter fra verken fylkeskommunale eller kommunale eldreråd. Ytterligere en bekreftelse på at Regjeringen ikke tar eldre på alvor.

Det er også nokså utrolig at ordningen foreslås avviklet bare kort tid etter at en samlet helse- og omsorgskomité i 2020 slo fast at det er så vel stor støtte som stort behov for at eldre trenger et eget ombud.

Ordningen foreslå avviklet uten at det i det hele tatt har vært antydning til evaluering som kunne begrunne et slikt forslag. En ordning som offisielt ble åpnet i april 2021.

Det er også uforståelig at Regjeringen bruker økonomi som begrunnelse for sitt forslag.

Den ser altså helt bort fra at eldres frivillige innsats er beregnet til 29 milliarder kroner. Den mulige besparelse blir som småtteri i forhold til dette.

Etter min mening er behovet for et uavhengig forvaltningsorgan som Eldreombudet forsterket bl.a. ved at andelen av eldre stadig er økende.

Arbeidet med å fremme eldres interesser må trappes opp, ikke ned.

Jeg forventer at ordningen med Eldreombud som Stortinget enstemmig vedtok ved lov i 2020 blir videreført og videreutvikles.