Skrevet av: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Jeg skjønner at unge jenter blir engstelige av historiene den siste tiden om livmorhalskreft. Det er tungt å lese om unge kvinner som har fått uhelbredelig kreft.

Livmorhalsprogrammet inkluderer kvinner mellom 25–69 år og redder minst 700 kvinner i Norge fra å få livmorhalskreft hvert år. Ulike medier har fremstilt det som om det er stor risiko for at prøvene ikke fanger opp kreften. Dette er ikke riktig. Tall fra Kreftregisteret fra 2021 viser at av 10 000 med normal celleprøve er det én eller to som utvikler livmorhalskreft i tiden før neste anbefalte prøve. Det vil si at feilmarginen på celleprøvene er på mellom 0,01 og 0,02 prosent.

Det er en faglig begrunnelse for at grensen er satt ved 25 år for deltakelse i Livmorhalsprogrammet: HPV-infeksjoner er svært vanlig blant de unge. 70-80 prosent av alle seksuelt aktive kvinner og menn vil få en eller flere HPV-infeksjoner i løpet av livet. Slike infeksjoner går som oftest over av seg selv. Dersom vi skulle behandle celleforandringer som ellers ville gått over av seg selv, ville det vært overbehandling. Det kan føre til unødvendig bekymring og engstelse – og til komplikasjoner senere i livet.

I løpet av 2023 innføres HPV-test til kvinner mellom 25 og 33 år. Kvinner i alderen 34–69 år får allerede dette. Styringsgruppen for Livmorhalsprogrammet har vurdert at den kreftforebyggende effekten blir forbedret, og at den oppveier ulempene ved å innføre HPV-screening til de yngre kvinnene. Dette viser blant annet basert en kunnskapsoppsummering fra FHI fra i fjor høst. For å unngå overbehandling når HPV-testing nå innføres til denne gruppen, kommer det nå målrettede tiltak som bedre tilpasset oppfølging og god informasjon om de ulike HPV-typene. HPV-vaksinen, som blir gitt til jenter i barnevaksinasjonsprogrammet, vil også redusere antall kvinner som blir overbehandlet.

Deltakelse i Livmorhalsprogrammet har reddet mange liv. Hvert år er det likevel mange kvinner som ikke bestiller time for å ta celleprøve. Jeg håper at oppmerksomheten rundt dette temaet nå kan bidra til at enda flere kvinner tester seg.