Skrevet av leder i viltutvalget i Harstad, Oddvar Iversen.

Hvert år skjer det mellom 10 og 15 elgpåkjørsler i Harstad kommune. I løpet av siste 10 år blir dette 100 til 150 elg. Dette er utrolige tall og dyretragedier som vanskelig kan beskrives, i tillegg kommer menneskelige tragedier og materielle ødeleggelse.

Hva gjøres med dette: Det prøves med skilting, lysblinking, fartsreduksjoner, men ingenting synes å virke. Skal vi da gi oss med dette? Svaret er nei. Det finnes løsninger, og nå kommer den mest realiserbare:

Viltutvalget i Harstad kommune besluttet enstemmig i 2022 at det må settes i gang prosess for kratt og skogrydding i avstand på cirka 30 meter på begge sider av vei der det erfaringsmessig er flest påkjørsler. Prosessen er viltansvarlige i kommunen kommet i gang med og viltutvalget vil følge opp saken. Det er mye arbeid med dette, men vi har mange flinke folk tilknyttet dette temaet, så vi skal og må få dette til.

Nøkkelen til om vi får dette til ligger hos de respektive grunneiere, uten et ja fra disse går det ikke å gjennomføre planen. Derfor er min oppfordring svar ja når det om ikke så lenge kommer en telefon. Videre må finansiering løses, og det finnes kommunale fond som muligens kan anvendes. Jeg håper ordføreren og kommunedirektøren vil se på saken, for dette er en viktig sak for oss alle.