HT skal ha ros for å fortelle om at arbeidsmiljøloven brytes daglig på brannstasjonen. Brannsjefen er naturlig nok en bekymret lokal leder og forteller om bekymringer hos de ansatte knyttet til eksponering for stoffer som er helseskadelige.

I den første artikkelen siteres tillitsvalgt Wårinn Solhaug fra ansattes fagforening på at det er hennes oppgave å sikre trygge arbeidsforhold. Ordfører og gruppeledere fra de politiske partiene i opposisjon, fra mitt parti inkludert, er unisont enige om at «sånn kan vi ikke ha det» og forventer snarlig sak til politisk behandling.

Det er allerede gjennomført utredninger for å undersøke hva som kan gjøres med bygningsmassen for å legge forholdene til rette for å oppfylle myndighetenes krav til et sikkert arbeidsmiljø, men likevel uttaler ordfører at sakens alvorlighet ikke er kjent for henne.

Politikerne i kommunestyret er ombud for befolkningen, men vi er også de øverste «sjefene» for administrasjonen og ledelsen i kommunen.

Denne saken synliggjør etter min mening en besynderlig kultur og rollefordeling.

Den eneste personen i denne saken som ikke sier noe som helst om bekymring for de ansatte er den som sitter med det utøvende arbeidsgiveransvaret, nemlig kommunedirektør Hugo Thode Hansen.

Hans respons på trykk i artikkelen, er en liste med priser på ulike planlagte byggeprosjekter og en tydelig melding til politikerne om at en ombygd eller ny brannstasjon blir fryktelig dyr. Vi må forvente at hans uttalelse har vært gjennom sitatsjekk, og det gjør det enda verre.

Det er ikke tillitsvalgt Solhaug som har ansvaret for at de ansatte ikke påføres helseskade på jobben, det er arbeidsgiver Hansen som må gi brannsjef Frantzen muligheten til å ta vare på brannfolkene sine. Hvis denne saken er representativ for hvordan Harstad kommune utøver ansvar og omsorg som arbeidsgiver, da er det ikke rart at det er vanskelig å få sykefraværet ned til 10 prosent blant kommunens ansatte.

Høyre oppfordrer administrasjonen og det politiske lederskapet til å se på alvoret i saken og få en fortgang i prosessen. En rask framgang med hovedfokus på ansatte og HMS må være det førende i prosessen.