Skrevet av: Erlend Svardal Bøe, stortingsrepresentant for Høyre. I et debattinnlegg i Harstad Tidende spekulerer Frank Einar Hansen i om Høyres oppslutning skyldes at Erna stort sett holder munn. Det er helt feil. Høyre leverer jevnlig gode forslag som kan bidra til å skape et bedre Norge.

Bare den siste måneden har vi blant annet lagt fram en egen plan for å sørge for at den psykiske helsehjelpen blir bedre, foreslått å innføre et pakkeforløp for demens som skal sikre bedre diagnostisering og oppfølging og lagt fram politikk for hvordan samarbeidet mellom private, ideelle og offentlige aktører kan bli bedre slik at folk får et godt tjenestetilbud.

Dagens regjering bidrar til økt pengebruk. Når vi står overfor store utfordringer som forsvar, klima og at det blir flere eldre, så øker det også behovet for å holde igjen på utgiftsveksten, slik at vi har handlingsrom til å løse disse utfordringene. Folk opplever også rekordhøye matvarepriser og at de må betale mer i skatt med denne regjeringen.

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som Høyre nylig la fram sørger vi for å levere et ansvarlig budsjett i usikre tider. Høyre vil øke barnetrygden og senke skattene for å la folk og familier beholde mer av sin egen inntekt. I tillegg stopper vi økningen i arbeidsgiveravgiften og formuesskatten, slik at bedriftene kan trygge, men også skape arbeidsplasser.

Det er viktig at lokal verdiskapning bidrar til lokal utvikling. Vi må ikke bare utvide velferdsordningene i statsbudsjettet, men vi må også ha noen som skaper skatteinntekter til statsbudsjettet.

Hansen kan gjerne være uenig i Høyres politikk, men at Erna stort sett holder munn har ikke rot i virkeligheten. Når det er det Hansen har som hovedforklaring på Høyres oppslutning, så synes jeg han undervurderer folk i dette landet. Det kan jo tenkes at folk også er uenig med den politikken som regjeringen fører, og heller ønsker en annen politikk og retning. For i motsetning til regjeringen velger Høyre å ta de vanskelige avgjørelsene, istedenfor å utsette problemet gjennom høyere oljepengebruk.

Når det gjelder fergepriser som Hansen også påpeker så bidrar Høyre til å senke og halvere fergeprisene i våre forslag til budsjett, men vi mener at det ikke bare er enkelte fergesamband som skal være gratis. Det er en politisk prioritering vi gjør, fordi vi mener at det må være likebehandling når det gjelder fergepriser, uavhengig av hvor du bor. Derfor vil vi heller bruke pengene på å redusere fergetakstene jevnt over alle fergesambandene.

Så er det faktisk slik at regjeringen ikke kompenserer gratis fergesamband fullt ut, som gjør at fylkeskommunene må ta fra egen lommebok for å finansiere det, slik at andre tjenester som skole og fylkesvei må kuttes i.

Jeg tror heller ikke at folk kun er opptatt av at fergesambandet skal være gratis. Flere steder er det viktigere at ferga går fremfor om den er gratis. Det hjelper for eksempel dårlig å ha gratis ferge om avgangstidene er elendige eller at ferga er en gammel rustholk med dårlig bilkapasitet. Ordningen kan også få uheldige konsekvenser for enkelte lokalsamfunn, blant annet de som har hurtigbåt og ikke ferge.