Skrevet av: Viserektor Rikke Gürgens Gjærum, prodekan Silje Wangberg, instituttleder Anders Andersen og instituttleder Jan Arne Pettersen, UiT Norges arktiske universitet

Gir du råd som er fremtidsrettet? Er du oppdatert om fremtidens yrkesvalg? Har du tenkt på hva Nord-Norge trenger av kompetanse for å bestå som en levedyktig landsdel? Tynger ansvaret? Fortvil ikke, vi har noen råd på veien.

Råd 1: Tenk at det er en ny tid

Kanskje tenker du at «gymnaset», dagens studieforberedende, er veien til å bli for eksempel ingeniør. Naturlig nok. Som voksne gir vi jo alle råd på bakgrunn av egne erfaringer. Men hvis du spør folk i regionalt næringsliv om hva som er nøkkelen til fremtidens ny-industrialisering i Nord-Norge, vil de kanskje si at ingeniørene de aller helst vil ha – de har faktisk et fagbrev i bunnen og har aldri gått på «gymnasiet», slik vi kjenner det. Det finnes flere gode veier for de som vil bli fremtidens problemløsere.

Kanskje veien frem til et spennende yrkesliv i industrien og i det private er annerledes enn du tror?

Råd 2: Ta utdanningssamtalen tidlig

Skal ungdommen bli lærere eller sykepleiere, som samfunnet har et sterkt økende behov for, må søkerne ha gode ferdigheter i matte og norsk, men gjerne også fordypning i biologi, kjemi og fysikk. Derfor må man gjøre kloke fagvalg og sette sammen smarte kombinasjoner allerede når man er 15 år. Det er tidlig. Derfor må du som gir råd være en god samtalepartner når disse viktige valgene skal fattes – kanskje tidligere enn du tror? Husk å bygge på ungdommens egne styrker. De som studerer noe de brenner for, har større sjanse for å lykkes og gjennomføre.

Råd 3: Vi er få folk og må tenke nytt

Vi vet at det blir færre barn og unge og flere eldre i Nord-Norge. Flere overlever med medfødte funksjonsnedsettelser og folk lever generelt lenge. Derfor vil det bli bruk for alt av helseutdannelser i årene fremover. Men samfunnet vil også trenge både tjeneste- og produktinnovasjon, for det er rett og slett ikke nok ungdommer å utdanne for å dekke behovet for helsepersonell på dagens tjenestenivå. Vi er nødt til å rekruttere og utdanne mange som vil komme til, og bli, i Nord-Norge. Fremtidens arbeidstakere får et spennende arbeid med å utvikle fremtidens helsetjenester, der blant annet smart teknologi tas i bruk for å øke individets selvbestemmelse, funksjonsevne og livskvalitet.

Råd 4: Teknologiutviklingen påvirker oss alle

De verktøy og tilnærminger vi bruker på alle områder i samfunnet påvirkes sterkt av en rask teknologisk utvikling. Digitalisering vil kunne forenkle oppgaver i vår hverdag og bidra til at ulike tjenester virker bedre sammen. For å oppnå dette trenger vi at unge med variert bakgrunn og ståsted lærer seg å beherske fremtidens teknologi og informasjonssystemer. Informatikk er sentralt i teknologiutviklingen og digitaliseringen i samfunnet, og behovet for slik kompetanse er stort og økende i Nord-Norge.

Råd 5: Sørg for at ungdommen står støtt og tenker selv

Uansett hvor man er og diskuterer utviklingen i Nord-Norge, så dukker to begreper opp: bolyst og rekruttering. Vi trenger lys i husene i nord, også i fremtiden.

Alle byer og regioner med respekt for seg selv roper etter unge hoder, ivrige hender og sterke rygger for å bære fremtiden. Ungdom vil oppleve et press og en headhunting i utdanningsårene, som vi i foreldregenerasjonen ikke har opplevd. Derfor må du sørge for at ungdommen står støtt og tenker selv. Ungdommen må ta valg, ikke bare for sitt eget liv, men valg som får konsekvenser for bevaringen av fremtidens velferdssamfunn.

«Framskrivingene viser at etterspørselen vokser klart sterkere enn arbeidsstyrken for arbeidskraft med videregående fagutdanning rettet inn mot industri, bygg og anlegg og håndverk, helsefagarbeidere og sykepleiere» (SSB, 2020).

Råd 6: Ha fokus på kreativitet, samarbeid og livslang læring

Vi vet at yrkene er i endring. Det er vanskelig å spå om fremtiden. Men noe vet vi. Vi vet i alle fall tre ting. For det første bør man som student og arbeidstaker utvikle sin kreative tenkning for å bidra til bærekraftig omstilling og nytenkning. For det andre vil man måtte samarbeide på tvers av fagområder, og for det tredje må vi ta høyde for livslang læring for å bidra i fremtidens arbeidsliv som stadig er i raskere endring.

Ved veis ende

Vi må sammen klare å rekruttere unge gjennom å fremsnakke Nord-Norge som mulighetenes region. I nord har vi masse ressurser, fantastisk natur, spennende kultur og mulighet for et sundt og levedyktig tempo der jobb og fritid kan balanseres. Dette er et kinderegg for både menneskene og landsdelen vi er så glad i. Det gir håp for Nord-Norges fremtid.

Vi har nå gitt deg seks gode råd på veien mot fremtiden - lykke til med å bidra til kloke valg!