Skrevet av: Viserektor Rikke Gürgens Gjærum, UiT Norges arktiske universitet.

Hvor lenge varer egentlig en utdanning? Hvor lenge lever utdanningen i deg, med deg og etter deg? Hvor lenge kan vi faktisk si at en utdanning varer og setter spor? Min erfaring er at en utdanning er den beste gaven du kan gi deg selv. Men også det mest dyrebare du kan gi tilbake til samfunnet. En utdanning varer inn i evigheten, langt forbi ditt eget liv og livsoppdrag, den gir fremtiden et løfte.

Vi vet alle at utdanning er avgjørende for å skape et godt liv for den enkelte og for å skape et godt samfunn for oss alle, dette kan vi lese om i Utsynsmeldingen. For enkeltindividet er utdanning viktig for livskvaliteten. Det handler om helse, inntektsevne og om deltakelse i samfunnsliv, kulturliv og arbeidsliv. Utdanningssystemet er faktisk en hjørnestein i vårt demokratiske samfunn.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe er opptatt av at utdanning bygger by, bygd og land. Og for oss som enten har bosatt oss i nord eller er født nordlendinger så er det godt nytt. For tanken om at vi kan utdanne oss der vi bor – den blir stadig sterkere befestet, også politisk.

UiT har etter fusjonene kraftsamlet et helt nettverk av 11 campus og studiesteder over hele Nord-Norge der vi tilbyr en bredde av utdanninger som samfunnet trenger, vi tilbyr simpelthen byggesteiner i et demokratisk samfunn.

Utdanning bygger samfunn.

I nord bygger vi samfunn sammen.

Det er ingen liten oppgave vi har påtatt oss.

Året for oss som jobber i utdanningssystemet begynner ikke i januar, men i august når studentene banker på døra og den nye klassen din står klar. Semesterstart har en egen lukt, energi og glede ved seg, men også en spenning og et alvor om jobben som venter.

Nå er det semesteravslutninger over det ganske land. Det er eksamensnerver, gledestårer, hurrarop, stolte klemmer og vemodige avskjeder når vi takker for reisen og ønsker kandidatene våre lykke til på ferden ut i verden. Men vi sier helst: «På gjensyn ved neste korsvei».

Ta vel imot våre nybakte ingeniører, sykepleiere, lærere, filosofer, vernepleiere eller økonomer (og mange flere yrkesgrupper). De har investert i vår felles fremtid. De kommer ut med pågangsmot, ungdommelig iver, nye ideer og kraft til å bygge samfunn. Men de kommer også ut med studielån, usikkerhet og sårbarhet. Ta vel imot disse «unge håpefulle». Ansett dem, ta vare på dem og vis dem hva Nord-Norge har å by på. Og gi dem muligheter for karriereutvikling, men også påfyll og etterutdanning, når den tid kommer.

For utdanning bygger samfunn.

Og i nord bygger vi samfunn – sammen.

Vi på UiT jobber tett med våre lokalsamfunn. Løpende dialog om kompetansebehov, spirende diskusjoner om mulige innovasjonsprosjekter og deling av forskningsideer er jo selve grunnpilaren for at UiT skal kunne utvikle og tilpasse seg – altså virke som en reell samfunnsbyggende institusjon.

Vi er derfor alle om bord i dette fartøyet som nå har begynt å endre kurs. Folk utenfor UiT synes kanskje vi ligner mer på en malmbåt som siger sakte, i motsetning til en speedbåt som snur på femøringen. Det innebærer at vi kanskje for ofte har måttet beregne god tid når vi skal endre kurs.

Men vi rigger oss for fremtiden og tempoet har økt, både hos oss på universitetet og i nærings- og samfunnslivet i nord. Vi beveger oss nå i takt – men et taktskifte bygger på tett dialog, på tillit og på gode relasjoner.

Vi opplever på UiT at det er store forventninger fra samfunnet til hva vi kan bidra med. Mange tror at forskerne våre nærmest sitter klar til å raskt ta enhver utfordring på strak arm, ja gjerne allerede dagen etter et møte. Mange tror også at pengesekken fra staten er bunnløs. Slik er det jo ikke.

Våre forelesere henger i stroppen og leverer studiepoeng i søkk og kav. De skaper prosjekter i ett sett, søker eksterne midler, forsker, samarbeider nasjonalt og internasjonalt – de bygger simpelthen samfunn, hver dag. De gjør altså en kjempejobb for Nord-Norge, for Norge og er i seg selv en mektig drivkraft i nord. Vi tenker at forskningsbasert utdanning bygger gode lokalsamfunn. Og i nord bygger vi bærekraftige samfunn sammen.

Banksjefen, fiskeren, ordføreren, den tillitsvalgte, brannmannen, verftsarbeideren, hun på oppdrettsanlegget ute i fjorden, flygeren, butikkmedarbeideren og bilselgeren er alle på det samme laget her i nord. De kjenner på utfordringer hver dag. De møter stadig strengene krav for hva som defineres som bærekraftige aktiviteter. UiT vil gjerne være både med dem, i front i kunnskapsutviklingen og ikke minst bidra til å imøtekomme det kompetansebehovet som oppstår underveis. Det eneste vi alle vet sikkert er at verden endres – i stadig hurtigere hastighet.

På lengre sikt er det større usikkerhet om hva slags kompetanse som blir nødvendig for det grønne skiftet og for å opprettholde et høyproduktivt og konkurransedyktig næringsliv, ifølge Utsynsmeldingen. Vi vet at det med stor sannsynlighet vil være behov for teknisk kompetanse.

Kompetanse i humanistiske fag og samfunnsfag blir helt nødvendig for å møte mer og mer komplekse utfordringer. I tillegg varsles det om at samfunnet vårt trenger et enda høyere utdanningsnivå i hele befolkningen. For vi må lære for å være her i nord – i en stadig sterkere konkurranse om arbeidskraften og om ungdommen. Vi må simpelthen makte å håndtere klima- og miljøkrisen i lag.

UiTs visjon er å være en drivkraft i nord. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme en bærekraftig fremtid.

Vi vet at utdanningssystemet er myndighetenes mest sentrale virkemiddel for å dekke samfunnets kompetansebehov. Men arbeidslivet i de nordnorske regionene er likevel den viktigste arenaen for livslang læring. Det forteller oss at vi på UiT må være enda mer tett på, i dialog, plukke opp kompetansebehov og være i stand til å tilby kortere moduler, altså fleksibel utdanning man kan ta mens man er i jobb og bor der man ønsker.

Så min utfordring går til deg som er for eksempel bedriftsleder, helse- og omsorgssjef, havnearbeider, butikkeier, entreprenør, reiselivsaktør eller maritime innovatør. Ta kontakt, snakk med oss, inviter oss inn og med. Vi rigger oss nå for fremtiden, vi er i gang med en prosess for å ytterligere fleksibilsere utdanningene våre, digitalisere og desentralisere moduler som arbeidslivet trenger. For, jeg gjentar det gjerne, utdanning bygger samfunn og i nord bygger vi samfunn sammen. Men ingen kan spå om fremtiden – særlig ikke alene.

Jeg har tro på at utdanning varer inn i evigheten, langt forbi ditt eget liv og livsoppdrag, den gir fremtiden et løfte.