Skrevet av: Else Marie Stenhaug, gruppeleder Harstad arbeiderparti.

Jeg og arbeiderpartiet tar utfordringene i Harstad skolen på alvor. Som vi sa i kommunestyret så ser vi på hendelsene i de siste ukene og månedene med stor bekymring. Kaisa Hætta-Jakobsen (lest av Barbro) sa: «En god oppvekst varer hele livet, det gjør en dårlig også» For oss er dette et viktig mantra å ta med seg. Vi må ha gode vilkår i barnehage og skole, slik at våre barn og unge får en god oppvekst.

Jeg håper og tror vi kan få til et stort engasjement og skape endringer i eleven og lærernes lærings og arbeidsmiljø, -på kort og lang sikt. Som ordføreren sa i kommunestyret. Det skal en hel landsby til for å oppdra ett barn. «It takes a village to raise a child» er det afrikanske uttrykket.

Vi ønsker å samle alle i vår «landsby» og vise at vi er en småby med stort hjerte. Med dette tenker jeg at alle som er med å oppdra våre barn må få bli hørt. Vi må sammen bygge en kultur og struktur som gjør at vi alle ser og tar vare på barn og unge i Harstad. Kanskje kan vi kalle det den store Harstaddugnaden

Det blir avholdt et stort møte i januar som belyser utfordringene i Harstadskolen. For å sette inn rette tiltak må en ha kunnskap. Vi har ikke tro på at voldsalarm eller utstrakt bruk av trusler nødvendigvis er riktig tiltak. Her blir fagpersoner som FAU, lærere, barnehagepersonell, politi, barnevern og elevene selv – viktige stemmer. Hvordan få et mer positivt og løsning orientert arbeids og læringsmiljø i Harstadskolen. Vi ønsker å belyse dette så bredt som mulig før vi politikere treffer tiltak.

Mindre antall elever i skolen, hva betyr det?

Vi har de siste årene ikke foretatt de store nedtrekkene som var berammet i skolen i Harstad. Årsaken til dette er at selv om elevtallet går ned, så blir det ikke færre klasser. Det er også varslet at utfordringene i skolen generelt i Norge og vesten er økende.

Skal vi gjøre mer av det som fungerer som ALA (Alternativ læringsarena, Kilhus), praktisk skole på Stanges eller Ressurssenteret på Seljestad. Her har vi politikere lagt til rette og økt laget rundt eleven med mer helhetlig team og/eller individuelle opplegg. Vi ønsker å høre om det kanskje er det andre bedre tiltak som bør gjøres. Et annet spørsmål er hvilke type kompetanse bør og skal være i Harstadskolen. Hva er riktig kompetanse rundt elevene og skolens læringsmiljø. Det kan være helsesykepleier, miljøarbeidere eller lærere.

Jeg håper og tror vi får til en massiv felles innsats med et klart mål om å dempe konflikter og få bedre skolemiljø vil gi effekt.