Skrevet av: Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea

Denne uken ble konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå oppdatert som viser at prisene fortsetter å stige. Nord-Norge har vært skjermet for prisøkningen på strøm, men det er fortsatt strammere tider for mange. Renteøkning og høye priser på blant annet mat og drivstoff har fått flere husholdninger til å søke etter måter å kutte kostnader på.

Med god planlegging og noen grep kan du kutte på kostnadene.

Her er mine ni råd:

1. Er du student, kan du søke om strømstipend på 3000 kroner på Dinesider hos Lånekassen. Dette gjelder også studenter i Nord-Norge som betaler strøm i perioden fra 16. januar til 15. juni 2022, og som får lån og stipend fra Lånekassen i samme periode.

2. Du kan ta kontakt med banken din og søke om avdragsfrihet på boliglånet ditt. Hovedregelen for å få avdragsfrihet er at lånet ditt utgjør maksimalt 60 prosent av boligens verdi. Men, du må være oppmerksom på at hvis det søkes om en avdragsfri periode på boliglånet, blir nedbetalingstiden lenger og i sum blir lånet dyrere. Det er derfor viktig at du tenke nøye gjennom og ikke velger avdragsfrihet med mindre økonomien din blir hardt rammet.

3. Spar penger på dagligvarer med apper og nettsider som gir deg ukentlig oversikt over tilbud fra alle matbutikker. For eksempel Mattilbud-appen.

4. Bruk Drivstoffappen som gir deg en oversikt over hvor diesel- og bensinprisen er lavest. Hvis du ikke er avhengig av bil, kan du selge den og reise kollektivt i stedet. Alternativt kan du bytte i en bil som er billig i drift eller leie den ut på en bildelingstjeneste. I 2021 tjente nordmenn 80 millioner kroner på å dele bilen sin.

5. Har du flere smålån, kan det være smart å samle disse i et refinansieringslån. Det blir da enklere med bare ett lån å forholde seg til, bedre oversikt over gjelden, færre gebyrer og kanskje mulighet for lavere rente og bedre betingelser. Alternativet er å øke boliglånet ditt for å nedbetale smålån da boliglån har lavere renter.

6. Gå gjennom alle forsikringene du har, sjekk prisene hos ulike leverandører og innhent flere tilbud. Du kan spare penger på å bytte forsikringsselskap.

7. Gå gjennom alle regninger og sorter dem etter betalingsdato. Prioriter hvilke regninger du må betale først. Har du fått betalingsproblemer, må du gjøre noe nå. Ta kontakt med kreditorene dine, fortell at du har økonomiske problemer, forklar hvorfor og forsøk å finne fram til en løsning. Spør om betalingsutsettelse, eller om det er mulig å dele opp regningene i mindre deler.

8. Har du lav inntekt og høye boutgifter, kan du søke om bostøtte hos Husbanken. Får du innvilget bostøtte, vil du i tillegg få et fastsatt beløp i støtte til strømutgifter.

9. Blir det veldig stramt økonomisk, kan du søke om økonomisk sosialhjelp som skal dekke utgifter til å leve og bo, og er for personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold. Lovverket krever da at du må stå uten mulighet til å skaffe penger til å dekke dine nødvendige behov.

Søker du om økonomisk støtte, vil Nav vurdere om du har andre muligheter til å forsørge deg selv, for eksempel gjennom egne midler. Med midler menes det penger og gjenstander som har en økonomisk verdi. Det betyr at Nav kan kreve at du selger alle eiendeler av verdi, for eksempel boligen eller bilen din, slik at du får penger til å dekke dine nødvendige behov. Unntaket er hvis du kan vise til at du er helt avhengig av eiendelene, for eksempel på grunn av helsemessige forhold. Vurderingen er individuell. Med andre ord er sosialhjelp en subsidiær ytelse. Det betyr at du må ha forsøkt alle andre måter å forsørge deg selv på før du kan få innvilget støtte.