Av: Frank Einar Hansen, innbygger i Harstad

Så har Hylekorets venner sangøvelse i Glasshuset, og koret urfremfører komposisjon «Bjørnars briller» Etter å ha lyttet og lest komposisjonens tekster, sammensatt av innspill fra mange av hylekorets venner, så synes jeg mer og mer synd på verkets hovedperson.

Jeg tar selvsagt avstand fra det som har ført fram til dette verket. For en person av Bjørnar Moxnes kaliber burde skjønt at har en lyst på et par briller, så betaler en for dem.

«Bjørnars briller» har flere satser, alt etter forklaringen. Det virker helt naturlig. For jeg tenker at hvis jeg var den som ble tatt med «buksene nede» eller «briller på nesen», så har jeg også fått panikk. Og i i panikkens favntak kan mye bli sagt og gjort, som i etterkant verken burde vært sagt eller gjort. Men panikken i seg selv unnskylder ikke handlingen.

Deler av verket «Bjørnars briller» synes å ha som motiv å «godte seg», mens andre igjen gjør forsøk å score billige politiske poenger.

– Men kjære deg! Aksepterer du det som har skjedd. Synes du et simpelt tyveri er akseptabelt? NEI! Det gjør jeg ikke, men det er noe i hylekoret som jeg ikke liker. Det er ikke bare sang, men der også aktiviteter i form av tråkking på en som har gjort noe dumt, og som bokstavelig talt ligger nede. Ja, så langt nede at sykemelding ble løsningen. Det i seg selv bør få en varselklokke til å ringe hos noen hver av oss. Det har skjedd tragedier før på grunn av at den offentlige gapestokken var så «stram rundt halsen» at det fikk konsekvenser.

Politisk sett står jeg langt fra Bjørnar Moxnes. Men jeg liker personen. Jeg synes han har en forfriskende måte å presentere sitt budskap på. Jeg ønsker faktisk at flere av de røde, gule, grønne og blå på tinget kunne være litt språklig sett, friskere. Noen sier at «til pass for han» som ofte sier at velferdsprofitørene stjeler fra…….osv, osv. La nå det ligge. Det er en del av en politisk debatt.

Nå ropes det «korsfest, korsfest!» Moxnes skal tas. Mediene følger opp med ekstrasendinger og massevis av innslag om tillitsmannen som svek sine velgere og partifeller. Avisene har helsider, ja, enkelte ganger oppslag à la krigen i Ukraina.

Hvordan ville vi ha reagert om det var du eller jeg som gjorde et tullstykke, og fikk slik mediedekning som brillesaken? Hvordan ville vi likt alle vitsene, og nedgraderingene av verdiene vi står for?

Moxnes har rotet seg inn i en situasjon som han helst vil være for uten. Han angrer nok mer enn bittert. Han vil nok bli stemplet, men forhåpentligvis komme seg videre – etter sykemeldingen. Det er heldigvis lov å reise seg, såframt de som tråkket ikke var for harde.

Om han skal fortsette som partileder er ikke noe jeg kan påvirke. Men mitt ønske er i alle fall at vi roer oss ned, og ikke «tar» personen. Det kan gjøre ubotelig skade, langt utover det gale som er gjort. Han har ødelagt for seg selv. La ikke oss gjøre det enda verre. Hån får sin straff. La ikke oss gjøre den livsvarig.

Det innledningsvise hylekoret fremfører en komposisjon, gjort av et hylekor, som sikkert ikke har bare «rene» stemmer. Da blir det falskt.

Skarpe stemmer i et glasshus kan gjøre at glass knuses.