Endelig er det konfirmasjonstid! I år ønsker vi over 14.000 konfirmanter velkommen til en tradisjonsrik feiring – for å markere vel gjennomført humanistisk konfirmasjonskurs. I Troms har vi hatt 363 konfirmanter på kurs i år. Vi gleder oss allerede til neste år!

Målet med Humanistisk konfirmasjon er å styrke konfirmantens evne til selvstendig kritisk tenkning og etisk handling. Det gjør kurslederne våre blant annet gjennom øvelser og diskusjoner, hvor det legges opp til et fellesskap hvor man må lære seg at man må være enig om å være uenig.

Vi mener det er en styrke for samfunnet at unge tar seg tid til å stoppe opp på veien mot voksenlivet og tenke over noen viktige livsspørsmål. Nettopp derfor får konfirmantene bryne seg på en rekke etiske dilemmaer, og blir utfordret til å ta standpunkt i saker de kanskje ikke har tenkt så mye over tidligere.

Vi er opptatt av at alle ungdommer som ønsker konfirmasjon skal ha et tilbud og en reell valgmulighet. Derfor jobber vi kontinuerlig med å utvide konfirmasjonstilbudet vårt og tilpasse oss.

Det er over 70 år siden den første humanistiske (da borgerlige) konfirmasjonen ble gjennomført. Den gang het det «kurs i godt medborgerskap». Ønsket om å gi unge mulighet til å tenke over egne verdier, hva de står for og hva som er viktig for dem, har vært med oss siden den gang.

I dag legger vi vekt på diskusjon og deltagelse, og bruker øvelser for å få konfirmantene til å bli bevisst på egne meninger og standpunkt. Innholdet i kurset oppdateres fortløpende. På den måten sørger vi for at temaene og problemstillingene som tas opp oppleves relevant for dagens konfirmanter.

Færre ungdommer velger å konfirmere seg nå enn før. Likevel har vi de siste fem årene opplevd en markant økning i antallet Humanistiske konfirmasjoner. På landsbasis har antallet unge som velger å konfirmere seg humanistisk vokst med over 30 prosent!

I et stadig mer sekulært samfunn er behovet for høytidelige markeringer viktig, også for humanister og ikke-troende. Dette stiller større krav til oss som humanistisk livssynsamfunn.

Vi tror ønsket om å konfirmere seg fortsatt vil være viktig for fremtidens unge – et lite pusterom på veien til voksenlivet. Seremonier som konfirmasjon bidrar til å ramme inn livene våre, og gir oss anledning til å løfte blikket og feire livets store begivenheter

Vi er glade for at konfirmasjonstradisjonen står sterkt i Norge, og for at Humanistisk konfirmasjon fortsetter å vokse. Vi lover å gjøre vårt for å forvalte og videreutvikle tradisjonen fremover. Gratulerer så mye til årets konfirmanter, og velkommen til neste års kull!