Kvæfjord Arbeiderparti har på sitt medlemsmøte 24. mai 2022 drøftet den politiske situasjon og vil uttale følgende:

En sentral jobb for den sittende regjering er å reversere de ødeleggende sentraliseringstiltakene som høyreregjeringen iverksatte i sine åtte år ved roret.

Her vil vi spesielt nevne den håpløse regionreformen som innbyggerne i Troms og Finnmark ble påtvunget.

Kvæfjord kommune og Sør Varanger kommune ligger i hver sin ende av storfylket Troms og Finnmark. Avstanden mellom disse to kommunene er 1.046 kilometer. Til sammenligning er avstanden mellom Kvæfjord og Trondheim 891 kilometer. Dette viser at regjeringen Solberg i sin sentraliseringsiver var mer opptatt av folketallet enn av de geografiske avstandene. Det sier seg selv at en slik politikk er negativ både for bosetting og næringsliv i landsdelen vår.

Vi undrer oss fortsatt over hvorfor høyreregjeringen ville overkjøre innbyggerne i en så stor og viktig sak.

Vi vil rette en stor takk til regjeringen Støre, stortingsflertallet og flertallet i fylkestinget for at arbeidet med å rette opp denne tabben nå er igangsatt.