Av: Liz-Mari Vangsvik, leder Kvæfjord Arbeiderparti og Anders Winsjansen, sekretær.

Pressen fortalte nylig at Frelsesarmeen har langt flere som tenger hjelp enn hva de klarer å gi av matbidrag. Ifølge NRK Troms er det for eksempel umulig for Frelsesarmeen i Harstad å gi hjelp til alle som trenger mathjelp. Det ble nylig delt ut 70 matposer på en dag, men dette var alt for lite.

Mottaksledelsen ved Kvæfjord mottak er ikke overrasket. De som bor på akuttmottaket her får 67 kroner per dag (2044 kroner i måneden). For dette skal de kjøpe mat og andre nødvendige varer og tjenester som de trenger i hverdagen og som ikke dekkes av mottaket. Når dette mottaket om kort tid blir omorganisert til et ordinært mottak vil satsene bli øket ubetydelig, men da vil også utgiftene øke for den enkelte flyktning i mottaket. Dette betyr i realiteten at økonomien blir enda dårligere for den enkelte. I tillegg har prisene på mat og annet økt betydelig den siste tiden.

Kvæfjord Arbeiderparti synes dette er for dårlig ivaretakelse av mennesker som har måttet rømme fra krig og elendighet og for de som av andre grunner lever som fattige i eget land. Vi synes det er prisverdig at Frelsesarmeen, andre organisasjoner og private stiller opp i en slik håpløs situasjon, men når dette ikke strekker til kan det bli behov for å måtte tigge for å unngå sult. Vi mener at disse menneskene har hatt så mange problemer at de burde slippe å tigge eller sulte her i Norge.

Vi vet også at en del mennesker i Norge ser negativt på de som må tigge til livets opphold og mener at dette må bli forbudt. Sike reaksjoner fra folk vil gi en ytterligere belastning på flyktningene og andre som ikke har penger nok til å klare de daglige utgiftene. Når dette nå ser ut til å forverre seg på grunn av internasjonale forhold er det viktig at Norge har et opplegg klart for å hindre for store skadevirkninger

Kvæfjord Arbeiderparti mener at Norge, som ett av verdens rikeste land, ikke kan være bekjent av en slik behandling av mennesker som bor i Norge, fast eller midlertidig. Vi ber derfor om at regjering og Storting snarest sørger for at folk i en slik situasjon får den hjelpen som er nødvendig.

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt og sendes Stortinget, regjeringen, Troms Arbeiderparti, Ordfører i Kvæfjord og pressen