Da jeg leste Kjetil Bjørkelunds uttalelse på ht.no lørdag 18.6., ble jeg glad.

Det forteller meg om en politiker som ønsker å gi botilbud til mennesker med utviklingshemming i tråd med CPRD ( FN-konvensjonen), og det som i sin tid var Ansvarsreformen intensjon.

Dersom Bjørkelund og de øvrige politikerne har samme innstilling til boligløsningene, er jeg beroliget.

Følger en med i hva kommune-Norge blir tilbudt fra diverse konsulentbyrå, er det svært ofte løsninger hvor hovedintensjonen synes å være «bygg noe lignende som institusjon, og spar penger»

Noen følger løsningen andre ikke.

Slik jeg tolker Kjetil Bjørkelund så er han tilhenger av å bygge mindre enheter, og plassere disse i etablerte boligfelt. CRPD-konvensjonen snakker om enheter a 4-5 boliger, og det er langt unna institusjon.

Det sies at det er vanskelig å finne egnede områder for slike boliger. Når kommunen leter etter nye boligfelt, så bør også boliger for funksjonshemmede være en like naturlig del av planene, som boliger til funksjonsfriske. For begge gruppene er jo en del av Harstad kommune – som vil være attraktiv hele livet.

Jeg har tidligere «kjeftet» på Bjørkelund i et par saker. Men hans uttalelse, som er sitert innledningsvis i denne meningsytringen, fortjener ros.

Både du, Kjetil ,og jeg, er pensjonister. Du er kanskje mer opptatt enn meg. Men jeg har et forslag:

Kan det være aktuelt å ta en prat over en kopp kaffe, på en av byens kafeer, for jeg er veeeeldig interessert i å få vite mer om ditt partis synspunkter på boligspørsmålene. Du har jo min mailadresse, så det er bare å ta kontakt.