I dag har vi ca. én brigade = Brigade Nord, som er forlagt i Indre Troms, på Rena i Østerdalen og på utenlandstjeneste. I tillegg hadde vi styrker på russegrensa og i Porsanger. Noe vi også har i dag.

Vi hadde et godt utbygd kystartilleri/kystfort og flybaser i Bodø, Bardufoss og Andøya.

Flertallet i Stortinget har prestert å vedta nedleggelse av Bodø og Andøya. Og flytte kampflyene fra Bodø/Nordland til Ørland/Trøndelag. Politikerne har svekket forsvaret av/i Nord-Norge noe så katastrofalt.

Dette har jeg og andre skrevet om gang på gang. Arrogansen blant politikerne har styrket seg år for år.

Det er ikke å vente annet enn at en stor del av befolkningen ikke har tiltro til politikerne hva gjelder forsvarssektoren. Dette har bidratt til at politikerne har lav status i befolkningen i dag. Det skal bli spennende å se hvilke tiltak politikerne drar opp av hatten i nåværende utenrikspolitiske situasjon.