«Politikere som tillater torskeoppdrett i åpne merder, spiller rulett med naturen»

foto